BiH

BORBA ZA RIJEKE SE NASTAVLJA

FERK izdao dozvolu za rad male hidroelektrane Zlate na Doljanki

02/09/2020

U FERK-u znaju da je bilo nelogičnosti, ali ne mogu reagovati na način da ne izdaju dozvolu. Tako su nam barem rekli. Ipak, ukoliko se jedan od naših sudskih postupaka okonča u našu korist, mi možemo predati novi zahtjev i tada će FERK ponovo razmatrati dozvolu za rad, bez obzira na to što hidroelektrana do tada već i radi. A mi odustati nećemo, pa idemo i do Strasbourga – kaže Naza Spahić iz Udruženja za Doljanku

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) izdala je firmi Eko-Vat iz Jablanice dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Zlate“ na rijeci Doljanki kod Jablanice.

Dva sudska procesa koja se vode u Mostaru i Sarajevu, mišljenje Ministarstva poljoprivrede FBiH u kojem se upozorava na brojne prekršaje u vezi sa izdavanjem dozvola i nepostojanje dokumentacije… nije bilo dovoljno FERK-u da odloži dodjelu dozvole, piše Žurnal.

– Znali smo da FERK nije sud i da neće presuditi, ali kako smo predali sve dokumente i složili ih u naš komentar nadali smo se da će odluka biti drugačija – kaže Naza Spahić iz Udruženja za Doljanku, grupe aktivista koji su se godinama borili za očuvanje Doljanke.

Nadu da će odluka FERK-a biti drugačija dalo im je i to što su prije nekoliko mjeseci dobili status umješača u postupku, što znači da su na raspravi organizovanoj u FERK-u imali pravo iznošenja svojih argumenata i prilaganje dokumentacije. No to nije pomoglo:

– U FERK-u znaju da je bilo nelogičnosti, ali ne mogu reagovati na način da ne izdaju dozvolu. Tako su nam barem rekli. Ipak, ukoliko se jedan od naših sudskih postupaka okonča u našu korist, mi možemo predati novi zahtjev i tada će FERK ponovo razmatrati dozvolu za rad, bez obzira na to što hidroelektrana do tada već i radi. A mi odustati nećemo, pa idemo i do Strasbourga.

Trenutno se pred dva suda vode procesi koje je pokrenulo Udruženje za Doljanku. Jedan pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u kojem su tražili poništenje okolinske dozvole, koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Pisali smo već mnogo puta da je Kantonalni sud taj predmet proglasio hitnim još u januaru 2019. godine, ali da nikada nije održano nijedno ročište. U odgovorima na urgencije Udruženja, sa Kantonalnog suda odgovaraju da će svakako doći nared, kada se riješe hitni slučajevi osoba sa invaliditetom i pripadnika boračke populacije.

Drugi predmet vodi se pred Kantonalnim sudom u Mostaru za poništenje dozvole koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNK.

U međuvremenu je isteklo i Rješenje Ministarstva turizma FBiH kojim se odobrava Studija uticaja na okoliš.

Osim toga, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrdilo je propuste i povrede procedure te zatražilo preispitivanje prethodne vodne saglasnosti:

-U općinskoj službi građenja izdate su dvije urbanističke dozvole, prva u skladu sa okolinskom dozvolom koja je poništena jer je investitor izvršio izmjene a druga na zahtjev investitora. To se nikako nije moglo uraditi bez izrade nove studije utjecaja na okoliš – kaže Naza Spahić.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo je u februaru ove godine preispitivanje vodne saglasnosti za MHE Zlate od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK.

Federalno ministarstvo tada je upozorilo da su prekršene procedure prilikom izdavanja dozvola te da je istu potrebno revidirati kako vodotok ne bi bio oštećen.

-U Aneksu br. 1 Ugovora o koncesiji je izmijenjena instalirana snaga sa 3,2 na 4,52 MW – navodi se u urgenciji Federalnog ministarstva:

-U vašem aktu se navodi da je sa povećanom instalisanom snagom dijelom izmijenjen planirani položaj vodozahvata i trase cjevovoda. S obzirom na ovu izmjenu, kako je moguće da u obrazloženju nema nigdje navedeno da je došlo do izmjene katastarskih čestica s obzirom na navedenu izmjenu.

Također, u kasnije izdatom vodnom aktu u tački 1. je navedeno da se vodna saglasnost daje na projektnu dokumentaciju objekta MHE Zlate na Glavni projekat, te Studiju ekonomske opravdanosti koja je urađena 2016. godine, kada je u Ugovoru o koncesiji bila utvrđena instalirana snaga od 3,2 MW iz 2015. godine, dok je Rješenje o PVS izdato u martu 2017. Sa promijenjenom instaliranom snagom, a nakon toga izdata vodna saglasnost u junu 2018. u kojoj se također navodi Studija ekonomske opravdanosti iz 2016. Postavlja se pitanje da li je na izmijenjenu instalaciju urađena nova Studija – iz upravnih akata to nije vidljivo.

Federalno ministarstvo utvrdilo je nedostatke u vezi sa dokumentacijom za Doljanku, projektnim rješenjima, dozvolama. Navedeno je i da Agencija za vodno područje Jadranskog mora nije evaluirala Izvještaj o procjeni ekološki prihvatljivog protoka.

Kako odgovor kantonalnog ministarstva nije bio potpun, nedavno je upućena nova urgencija.

Žurnal je više puta pisao o brojnim neregularnostima koje su pratile izgradnju male hidroelektrane na Doljanki.

Komentari

Autor: Branka Mrkić-Radević (zurnal.info)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.