Finaliziran prijedlog kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina

vijece_nacionalnih_manjina

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine finaliziran je Prijedlog kriterija za izbor članova tog vijeća. Zaključeno da se vijeća nacionalnih manjina na svim razinama vlasti u BiH zaduže da do 1. novembra izrade prijedloge kriterija za izbor članova u vijeća nacionalnih manjina u BiH i dostave ih drugim vijećima nacionalnih manjina.

Svi prijedlozi, zaključeno je, bit će razmatrani na narednom zajedničkom sastanku vijeća nacionalnih manjina, koji će biti održan od 1. novembra do kraja godine, kada će biti utvrđen zajednički prijedlog kriterija i zatim dostavljen tijelima nadležnim za izbor i imenovanje članova u vijeća nacionalnih manjina na svim razinama vlasti u BiH.

Utvrđen je plan posjeta Vijeća općinama i gradovima u BiH za mjesece novembra i decembar. Vijeće će u tim mjesecima posjetiti općinske organizacije nacionalnih manjina u Tuzli i Prnjavoru, kako bi se upoznalo s položajem i statusom pripadnika nacionalnih manjina u tim sredinama.

Vijeće je odlučilo da dodijeli zahvalnicu Odjelu za izbjeglice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH radi promoviranja i unapređenja položaja nacionalnih manjina u BiH, saopćio je Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.