BiH

Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansira izgradnju kanalizacione mreže u Novom Gradu

14/01/2016

Vršilac dužnosti pomoćnika načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za investicije i infrastrukturu Hamdija Dizdar i direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Safet Harbinja, potpisali su ugovor o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje fekalne kanalizacione mreže u Jajačkoj ulici u Švrakinom Selu.

Izgradnja kanalizacionog sistema u Jajačkoj ulici finansirat će se sredstvima Općine Novi Grad Sarajevo u iznosu od 188.885 konvertibilnih maraka i sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 80.000 KM.

“Planirano je da se u ovoj ulici uradi kanalizaciona mreža u dužini od 774 metra, na koju će biti priključeno oko 50 objekata individualnog stanovanja. U proteklom periodu je položeno 500 metara kanalizacionih cijevi, a na novoizgrađenu mrežu priključeno je 38 kuća“, kazao je Hamdija Dizdar, ističući da će radovi biti nastavljeni čim se steknu vremenski uvjeti.

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 268.885 KM.

Direktor Harbinja kazao je da se radi o jednom od 111 projekata koji se sufinansiraju sredstvima Fonda u vrijednosti od oko 6,4 miliona konvertibilnih maraka.

“Sa Općinom Novi Grad realizirali smo dosta projekata iz oblasti zaštite okoliša, tako da se nadam da će toga biti još i više u budućnosti. Pored sufinansiranja nastavka izgradnje kanalizacione mreže u Jajačkoj ulici, odlučili smo se da podržimo i projekat izgradnje podzemnih odlagališta otpada, kako bismo smanjili određene negativne efekte i obezbijedili lakše prikupljanje i transportovanje otpada sa područja općine Novi Grad Sarajevo. Podzemni kontejneri su samo jedan od segmenata zbrinjavanja otpada, a predstoji nam rješavanje pitanja reciklaže i odlaganja otpada koji se ne može reciklirati. Pred nama je i rješevanje pitanja deponije Smiljevići“, izjavio je Harbinja.

Istakao je da ga posebno raduje otvaranje novih zelenih površina u općini Novi Grad kao što je nedavno otvoreni Centra za edukaciju, sport i rekreciju „Safet Zajko“, zatim briga lokalne zajednice o djeci i slobodnom prostoru. „To su neki prvi novi parkovi u gradu Sarajevu nakon stotinu godina. To je između ostalih, jedna aktivnost koja me raduje kao građanina Sarajeva i mi ćemo potpomoći sve buduće projekte na području Novog Grada“, rekao je Harbinja.

Istakao je da od ove godine Fond uvodi biodiverzitet kao jedan važan segment u smanjenju emisija CO2 i prikupljanja prašine. Velika mogućnost smanjenja prašine i CO2 je podizanje zelenih površina na području urbanih zona, gdje je kvalitet zraka sve lošiji.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.