BiH

Općinski, gradski, kantonalni

Funkcioneri u Kantonu Sarajevo imaju imovinu vrijednu 207 miliona KM!

15/10/2021

Ukupan iznos godišnjih prihoda nosilaca javnih funkcina iznosi 31.819.210 KM

Dužnosnici u Kantonu Sarajevu, kantonalni, općinski i gradski, prijavili su nepokretnu i pokretnu imovinu u ukupnom iznosu od 207.961.695 KM.

Piše: A. DUČIĆ

Nepokretne imovine je prijavljeno u iznosu od 195.415.363 KM. Od ovog iznosa najviše otpada na nosioce izvršnih funkcije, premijera, ministre, načelnike i to 144 miliona KM. Najmanje imaju savjetnici, oko 172.000 KM.

Ovi podaci mogu se naći u analitičkom dijelu registra imovine nosilaca javnih funkcija kojeg je sačinio i vodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Članovi upravnih odbora raznih preduzeća i institucija u KS prijavili su imovinu od 31 milion KM, članovi nadzornih odbora imaju imovinu od 11,1 miliona KM. Ministri u Vladi KS prijavili su imovinu od 5,5
miliona KM, a zastupnici u Skupštini KS 6,6 miliona KM.

Ukupna vrijednost pokretne imovine nosioca javnih funkcija u kantonu Sarajevu iznosi 12.546.332 KM.

Tu prednjače općinski vijećnica sa više od 2,5 miliona KM prijavljene imovine. Nadalje, ovaj registar sadrži podatke i o godišnjim prihodima nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.
Ukupan iznos njihovih godišnjih prihoda iznosi 31.819.210 KM. Od ovog iznosa ubjedljivo najviše ide na nosioce izvršnih funkcija i to 24,5 miliona KM.

U javnom registru mogu se naći, imenom i prezimenom, sve osobe koje obnašaju javne funkcije u KS.

Naprimjer, premijer Edin Forto ima godišnji prihod od 31.800 KM, a predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić 31.704 KM. Kada je riječ o prijavljenoj imovini, naprimjer, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić prijavio je nekretnine u ukupnoj vrijednosti od 327.546 KM.

Prijavljena imovina, primjerice, načelnika Hadžića Hamde Ejubovića iznosi 202.000 KM.

Uz pomoć i podršku Američke ambasade i Misije OSCE-a Ured za borbu protiv korupcije uspostavio je online registre koji obuhvataju podatke koji se odnose na javni sektor Kantona Sarajevo.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.