BiH

Sumnjive javne nabavke

FUP i SIPA istražuju višemilionski kriminal u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

20/10/2020

Policija sačinila izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv osam osoba iz rukovodstva Zavoda. Sporne su javne nabavke u proteklim godinama a posebno one zaključene sa pojedinim firmama o održavanju informacionog Sistema

Federalna uprava policije (FUP) po zahtjevu Tužilaštva Kantona Sarajevo podnijela je izvještaj protiv osam osoba zbog krivičnih djela počinjenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo. Kako je za Fokus.ba potvrđeno u FUP-u izvještaj o krivičnim djelim podnesen je protiv rukovodnog kadra i članova Upravnog odbora ovog zavoda.

Kako saznajemo, sporne su javne nabavke u proteklim godinama a posebno one zaključene sa pojedinim firmama o održavanju informacionog sistema. Riječ je o višemilionskim nabavkama, a istraga se vodi po više predmeta.

Glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić potvrdila je za naš portal da i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pod nadzorom postupajućeg tužioca rade na prikupljanju dokaza u navedenom predmetu. Iz SIPA-e nam je potvrđena ova informacija.

Prema dopisu SIPA-e prema ZZO KS zatraženi su izvještaji i druga dokumentacija u kojoj se konstatuje da se radi o funkcionalnom integrisanom informacionom sistemu koji je uspostavljen u ZZO KS.

SIPA je zatražila zvještaj o analizi informacionog sistema ZZO KS od 28. decembra 2018. sačinjen od privrednog društva RSM BH Sarajevo, te zapisnik o punoj implementaciji i isporuci uslugu integracija i proširenja postojećih implementiranih informacionih sistema u zdravstvu sa centralnom funkcijom ZZO KS po ugovoru broj 01-747-UG-3/14 od 3. februara 2016. i svih drugih zapisnika koji se odnose na isporuke usluga od kompanije „Medit“ d.o.o. Sarajevo.

Nadalje, SIPA je zatražila sve ugovore o pružanju usluga zaključenih sa privrednim društvom „Medit“ d.o.o. Sarajevo od 2012. godine do danas sa svim potvrdama o izvršenom plaćanju od ZZO KS u vezi s predmetnim ugovorima. I istragom FUP-a su obuhvaćeni ugovori potpisani sa firmom „Medit“.

Pod lupom istražitelja FUP-a je i ugovor „LIS Middleware i dodatno licenciranje za konekciju sa AIS/BIS sistemom za projekat informatizacije zdravstva“ koji je potpisan 1. aprila 2020. u vrijednosti od 1.286.999 KM sa PDV, dakle u jeku krize usljed pandemije koronavirusa. Ugovor, koji je u posjedu našeg portala, je potpisan sa firmom Wizard Health iz Mostara, međutim ovaj postupak je pokrenut ranije.

U obrazloženju javne nabavke stoji da je proveden otvoreni postupak za nabavku te je ocijenjeno da je ponuda navedenog ponuđača od 1.286.999 KM prihvatljiva.

“S obzirom da je zaprimljena samo jedna ponuda nije se provodila e-aukcija“, kaže se u obrazloženju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača koju je potpisao direktor Sakib Katana.

FUP je od ZZO KS dodatno zatražio i druge ugovore zaključene sa ovom mostarskom firmom.

Katana je prema Registru imenovanih lica Kantona Sarajevo imenovan 28. jula 2019. godine na ovu funkciju, te je također obuhvaćen izvještajem FUP-a.

Za Fokus.ba Katana je kazao da prvi put čuje za navode da je FUP sačinio izvještaj protiv osam osoba, rukovodnog kadra u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Njega smo suočili sa informacijama s kojima raspolažemo, a između ostalog i u vezi sa potpisanim ugovorom iz 1. aprila ove godine za nabavku vrijednu 1,2 miliona KM.

“Zavod će svu dokumentaciju koja bude tražena dostaviti nadležnim agencijama. Naravno svako ima pravo da sumnja i da analizira i da pretresa dokumentaciju. Zavod je dostavio svu dokumentaciju i ja ne vidim tu ništa sporno. Zavod radi u skladu sa zakonom. Zakon o javnim nabavkama je vrlo jasno i decidno propisao kako se provode određene vrste postupaka. Svako ko radi bilo koju vrstu održavanja informacionih sistema radi ovako. Posebno ako se radi o kodu. Njemu može pristupiti samo onaj ko je certificiran i ko je ovlašten za to”, rekao je Katana.

Potvrdio je da se FUP obratio Zavoda radi izuzimanja dokumentacije dok za SIPA-u, kako kaže, nije siguran.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu navedeno je da su izdaci za održavanje postojećih integracinih informacionih sistema iskazani u iznosu od 770.740 KM.

Za održavanje PACS sklopljen je ugovor sa firmom “Medit” od 343.980 KM. Održavanje AIS, BIS, e-OSA, e-doktor i e-apoteka sistema iskazano je u iznosu od 541.420 KM, a riječ je o troškovima iz ugovora sa firmom “Medit” zaključenih 2017, 2018. i 2019. godine.

Međutim revizori smatraju da Zavod treba preispitati mogućnost održavanja informacionih sistema u vlastitoj režiji u cilju optimizacije trošenja javnih sredstava.

Naime, revizori su u svom izvještaju napisali da su firmi “Medit” ugovori dodijeljivani nakon provedenih pregovaračkih postupaka bez obavještenja, a da se ZZO poziva na član 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama odnosno na ekskluzivno pravo koje dobavljač “Medit” ima za održavanje sistema.

– Iako su AGFA Healthcare – proizvođač PACS sistema i T-Systems – proizvođač AIS/BIS i ostalih sistema, koji su predmet nabavke, dostavili izjave u kojima navode da je “Medit” nosilac ekskluzivnih prava nad predmetima informacionih Sistema, prethodno iskustvo sa određenim dobavljačima ne može predstavljati osnov za provođenje pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja. Nije nam prezentirana dokumentacija koja bi potvrdila na koji način se procjenjuje iznos nabavke u cilju utvrđivanja cijene koštanja i konkurentnosti na tržištu. Također, Zavod nije proveo ekonomsku analizu isplativosti provođenja pregovaračkog postupka i obima ugovorenih usluga sa firmom “Medit” na osnovu koje bi donio odluku da li bi se racionalniji i transparentniji utrošak javnih sredstava ostvario provođenjem postupka međunarodne javne nabavke, uzevši u obzir kako kratkoročne tako i dugoročne efekte takve odluke. Zbog toga nije osigurana aktivna konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava”, kaže se u izvještaju revizora.

Treba napomenuti da je Žurnal u novembru 2018. pisao o tome kako je za uvođenje i održavanje informacionih sistema od 2012. do 2018. godine ZZO KS firmi “Medit” dodijelio ugovore ukupne vrijednosti 19,7 miliona maraka. Većina ovih ugovora dodijeljena je pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Komentari

Autor: Istraživački tim Fokusa

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.