General Everard i admiral Foggo podržali proces euroatlantskih integracija

mobih

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i zamjenici ministrice Sead Jusić i Boris Jerinić te načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč sa zamjenicima generalima Senadom Mašovićem i Mirkom Tepšićem razgovarali su danas sa operativnim komandantom snaga Evropske unije za operaciju „Althea“ generalom Sir Jamesom Everardom, koji je ujedno zamjenik vrhovnog komandanta Savezničkih snaga za Evropu.

Pored generala Everarda, u posjeti Ministarstvu odbrane BiH bio je i Admiral James G. Foggo, novoimenovani komandant Zajedničke komande NATO-a u Napulju., a ujedno je i komandant pomorskih snaga SAD-a za Evropu i komandant pomorskih snaga SAD-a za Afriku.

U pratnji generala Everarda i Admirala Fogga bili su, između ostalih, i komandant snaga EUFOR-a u BiH generalmajor Anton Valdner i general Robert Huston, komandant NATO štaba Sarajevo.

Ministrica Pendeš se uz iskazanu dobrodošlicu članovima delegacije zahvalila generalu Everardu za podršku Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu, ali i pomoć koju snage EUFOR-a u BiH pružaju Ministrstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Također, ministrica Pendeš je Admiralu Foggu čestitala na imenovanju na poziciju komandanta Zajedničke komande NATO-a u Napulju i poželjela mu uspješnu i produktivnu misiju i nastavak karijere, te izrazila zadovoljstvo posjetom ove visoke delegacije.

Ovo je bila prilika da se gostima iz Brisela i Napulja prezentiraju aktivnosti koje Ministarstvo odbrane i Oružane snaga BiH realiziraju u okviru svojih redovnih zadataka, ali i da ih se informira o procesu registracije perspektivnih vojnih lokacija, procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, aktivnostima i učešću naših pripadnika u operacijama podrške miru, procesu deminiranja kao i rezultatima i dostignućima koji su učinjeni u posljednje vrijeme, a odnose se na implementacije dokumenta „Pregled odbrane“ i Plan modernizacije Oružanih snaga BiH.

Pendeš je posebno naglasila značajne pomake u procesu registracije perpektivnih vojnih lokacija i izrazila očekivanja Ministarstva odbrane da ovi učinjeni napori budu prepoznati od naših prijatelja i partnera i da u što skorije vrijeme dođe do aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO-u – MAP.

Na sastanku su istaknuti i vidni pomaci u procesu javnih nabavki, izgradnji integriteta i detekciji radnih mjesta osjetljivih na korupciju u institucijama odbrane, a prezentirani su i budući prioriteti i izazovi koju stoje pred Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH.

O aktivnostima Oružanih snaga BiH vezanim za saradnju sa snagama EUFOR-a u oblasti obuke i vježbi, procesu deminiranja, jačanju sposobnosti i kapaciteta OSBiH, ali i drugim pitanjima prisutne je informirao načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, general pukovnik Anto Jeleč.

General Sir James Everard je pohvalio aktivnosti koje realiziraju MO i OSBiH, te iskazao opredijeljenost da se zajedničkim angažmanom snaga EUFOR-a i NATO štaba u Sarajevu dodatno podrže OSBiH i na taj način se ojačaju sposobnosti i kapaciteti naših oružanih snaga.

General Everard je obećao punu podršku naporima Ministarstva odbrane BiH za nastavkom aktivnosti koje će što prije dovesti do aktivacije MAP-a, ali i do još većih i značajnijih pomaka u procesu daljnje profesionalizacije OSBiH i dostizanju punog nivoa interoperabilnosti i standarda.

Admiral Foggo je naglasio potrebu nastavka reformskih procesa u BiH i iskazao opredijeljenost NATO komande u Napulju da putem Štaba NATO-a u Sarajevu nastavi pružati podršku odbrambenom sektoru u BiH u cilju napretka Bosne i Hercegovine na putu euroatlantskih integracija, saopćio je Ured za odnose s javnošću MOBiH-a.