BiH

Haljevac i Kučuk-Sorguč u odborima Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa KS

29/07/2016

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Indiru Kučuk-Sorguč za predsjednicu Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je Sulejman Memo Haljevac, a poznata su i imena članova ovih odbora – imenovanih na period od najviše tri mjeseca.

U Upravnom odboru svoja mjesta zauzeli su Nervin Dacić, Minka Dautbašić, Amela Ramusović i Pavle Mašić kao predstavnike Ustanove.

Članovi Nazornog odbora su Eldina Komar i Sejda Handžić – članica ispred Ustane.

Komentari