BiH

Održan sastanak

HNK razmatra uvođenje covid-redara

05/03/2021

Konstatirano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje

Na sastanku održanom u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona na kome se razmatrala trenutna epidemiološka situaciji u kantonu, razmatrana je mogućnost angažiranja covid-redara, koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Vezano za inspekcijski nadzor poštivanja epidemioloških mjera na sastanku je zaključeno kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj nadležnosti je nadzor nad provedbom mjera za zaštitu stavnovništva od zaraznih bolesti, dok Ministarstvo unutarnjih poslova, u granicama svoje nadležnosti, pruža pomoć u provedbi inspekcijskog nadzora, priopćeno je iz Vlade HNK.

Konstatirano je kako inspekcijski nadzor ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sustava, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažiraju covid redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih je trenutno 24 na Službi za zapošljavanje HNK, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Također, sudionici sastanka složili su se kako je nužno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju nadziranja poštivanja propisanih epidemioloških mjera.

Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačan inspekcijski nadzor nad radom ugostiteljskih objekata, osobito nedopuštenog rada nakon 23 sata, a što će nadzirati nadležne policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Također će se nadzirati i poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2 metra, ograničavanje broja osoba do maksimalno dopuštenog u svim objektima, pojačan inspekcijski nadzor nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekte koji to do sada nisu učinili, da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova te da se pojačaju inspekcijski nadzori u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije), kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje skrbe o socijalno ugroženim kategorijama.

Stanovništvo HNK pozvano je da radi zaštite svog zdravlja bude odgovorno, savjesno i solidarno kako bi se na taj način pokušao zaustaviti rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijski nadzor potreban i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti upravo zbog pojedinaca koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi, poručeno je sa sastanka na kome su sudjelovali predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, općinski i gradski sanitarni inspektori, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša te predstavnici policijskih uprava iz Mostara i Konjica.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.