BiH

Telefonska sjednica

HNK ublažio mjere zabrane kretanja za mlađe od 18 i starije od 65 godina

24/04/2020

Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja

Nakon naredbe Federalnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na zabranu kretanja osobama starijim do 65 godina i mlađim od 18 godina i Kantonalni štab civilne zaštite HNK je donio zapovjed vezanu za kretanje osoba.

Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 30.4.2020. godine.

Kantonalni štab civilne zaštite na vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 24.04.2020.godine, donosi zapovijed:

1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, osim ponedjeljkom, srijedom i petkom kada je dozvoljeno kretanje u periodu od 9 do 13 sati. Osobama starijim od 65 godina koje smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom periodu u krugu objekta.

2.Zapovijeda se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 14 do 20 sati.

Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom periodu u krugu objekta.

Zabrana iz tačke 1. i 2. ove zapovjedi ne odnosi se na osobe: a) koje imaju ustavno pravo i obavezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti (zastupnici u zakonodavnim tijelima u BiH, članovi Predsjedništva BiH, Vijeće ministara BiH, vlada entiteta itd.), b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim tijelima (suci, tužitelji, notari), c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen zapovijedima Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK, d) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.

Zabrana iz tačke 2. ove zapovijedi ne odnosi se: a) na djecu sa posebnim potrebama b) djecu ili osobe kojim je neodložno potrebna zdravstvena pomoć.

Prilikom dozvoljenog kretanja u dane i u periodu iz točke 1. i 2. ove zapovijedi moraju se poštivati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra.

Mjera zabrane kretanja iz točke 1. i 2. ove zapovijedi, će se kontinuirano preispitivati radi eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom procijenjenom od strane Federalnog ministarstva zdravstva/Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Komentari

Autor: Bljesak.info

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.