BiH

Imenovan Tim za izradu koordinacijskog mehanizma

02/06/2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je dokument okvirnog budžeta (DOB) institucija Bosne i Hercegovine za period od 2015. do 2017. godine na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Dokument okvirnog budžeta za period 2015. – 2017. godina urađen je na bazi usvojenog Globalnog okvira fiksalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, kojim se za svaku godinu utvrđuje okvir u iznosu 950 miliona i izdvajanje s Jednistvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje (UINO) u iznosu od 750 miliona KM.

“Budžet za 2015. godinu, kao i okvirne projekcije za 2016. i 2017. godinu, sadržani u ovom DOB-u institucija BiH predstavljaju realan i konzistentan skup pretpostavki koje Vijeću ministara BiH pomažu u donošenju dobro informiranih odluka (zasnovanih na trogodišnjem srednjoročnom planu) o pitanjima koje imaju budžetske implikacije. Cilj DOB-a je da bude od pomoći kako Vijeću ministara, tako i institucijama BiH pri planiranju politika prioriteta i programa potrošnje koji će biti u konzistentnosti s odobrenim srednjoročnim makroekonomskim i fiskalnim okvirom”, ocjena je Vijeća ministara BiH.

– Tim za izradu koordinacijskog mehanizma –

Vijeće ministara donijelo je odluku o imenovanju Tima za izradu dokumenata koordinacijskog mehanizma u BiH.

U sastav Tima imenovani su predstavnici Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara, Ministarstva finansija i trezora, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Direkcije za evropske integracije. Po jednog predstavnika imenovat će Vlade Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta, te predstavnik koordinacije kantona u Federaciji BiH.

Tim je zadužen da u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke izradi prijedlog dokumenata koordinacijskog mehanizma u BiH u procesu evropskih integracija te da o svim svojim aktivnostima redovno komunicira i informira predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. O dostignutim rezulatatima rada Tima predsjedavajući Vijeća ministara informirat će Vijeće ministara.

– Granični prelazi za izdavanje viza –

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je odluku o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza u BiH na kojima se mogu izdavati vize. Odlukom je propisano da se vize mogu izdavati stranim državljanima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Bosanska Gradiška/Gradiška, Izačić, Kamensko, Gorica, Doljani, Bijača, Bosanski/Brod, Rača, Karakaj, Hum, Klobuk, Aerodrom Sarajevo, Aerodrom Banja Luka, Aerodrom Tuzla i Aerodrom Mostar.

Ova odluka je rezultat statističkih praćenja prometa stanaca preko određenih graničnih prijelaza, te graničnih prijelaza koji ispunjavaju tehničke uvjete za obavljanje potrebnih provjera u postupku izdavanja viza.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je odluku o odobravanju 100.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za pomoć stanovništvu Republike Nepal za prevazilaženje posljedica katastrofalnog zemljotresa. Sredstva će biti usmjerena za obnovu škole u glavnom gradu Nepala Katmanduu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.