Ako dođe do havarije

Institucije u Sarajevu odgovorile imaju li zaliha hrane i jesu li spremne ako dođe do opasnosti

Građani odlaze u sklonište nakon što su se oglasile sirene za zračni napad u Ivano-Frankivsku
Ivano-Frankivsk, Ukraine - March 20, 2022 - People walk along a corridor to a bomb shelter following an air raid siren, Ivano-Frankivsk, western Ukraine. Russian invaders attacked Ukraine in the early hours of February 24. Photo by Yurii Rylchuk/Ukrinform/ABACAPRESS.COM

Civilna zaštita, Direkcija za robne rezerve i MUP: Šta čine ako dođe do opasnosti zbog agresije u Ukrajini, ili nuklearne katastrofe

Kantonalna uprava civilne zaštite, Direkcija za robne rezerve, te MUP Kantona Sarajevo dostavili su Skupštinu KS akte u kojima odgovaraju na pitanje skupštinskog zastupnika Senada Hasanovića o tome da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica.

Piše: A. DUČIĆ

Hasanović je upitao i da li se poduzimaju ili planiraju aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane, a u slučaju radiološke, hemijske ili biološke opasnosti.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite su naveli da su 26. januara održali sastanak sa načelnicima općina i pomoćnicima nadležnih za civilnu zaštitu gdje su dogovorene mjere. Te mjere se odnose na stavljanje u funkciju skloništa.

Faksimil odgovora direkcije za civilne zaštite

Organizovanje struktura civilna zaštite, opremanje, obučavanje, ažuriranje planskih dokumenata.

Ističu da je na nivou KS organizovana jedinica civilne zaštite specijalizovana za provođenje mjera radiloške, hemijske i biološko zaštite, a čiji su članovi i uposlenici Službe za radiološku zaštitu u okviru laboratorije za analizu radiaktivnosti u Veterinarskom fakultetu Sarajevu.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite uvjeravaju poslanika ali i javnoste putem ovog akta da specijalizovana jedinica kontunuirano vrši mjerenje brzine ekvivalentne dozoe radioaktivnog zračenja na području KS. Vrše se, kažu , i redovna mjerenja deopnije otpada, preduzeća koja sakupljaju sekundardne sirovine, te koja u svom proizvodnom procesu koriste hemijska sredstva…

– Uprava je odmah po izbijanju rata u Ukrajini održala sastanak sa rukovodiocima Službe za radiološku zaštitu na kojem su dogovorene konkretne mjere koje će poduzeti u slučaju upotrebe nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja ili havarija u nuklearnim elektranama u Ukrajini – naveli su iz Uprave civilne zaštite KS.

Ističu da su odmah po izbijanju rata u Ukrajini tražili da se dostave podatke o lokacijama skloništa, kapacitetu i sl. Zaključili su da su na osnovu dobijenih podataka u relativno dobrom stanju.

Faksimil odgovora direkcije za robne rezerve

Iz Direkcije za robne rezerve su odgovorili, budući da su podaci o poslovanju ove direkcije pod stepenom tajnosti, da ne mogu davati informacije po pitanju količina pojedinih vrsta robnih rezervi. No, istaknuli su da kontinuirano imaju na zalihama određene količine prehrambenih i neprehrambenih artikala, energenata i lijekova.

– Nažalost godinama je važnost robnih rezervi bila zanemarena uz ogranične budžet. Međutim rebalansom Budžeta KS za 2021. povećana su sredstva i to za 157 posto i ovaj trend se pozitivno nastavlja i u 2022. godini gdje su sredstva povećana za dodatnih 20 posto. Osigurano je i dodatnih milion KM iz MMF-a koja će biti operativna u aprilu 2022. godine – naglasili su iz Direkcije za robne rezerve.

Faksimil odgovora MUP KS

Iz MUP-a KS su naveli da policijski službenici u okviru zakonom propisanih ovlaštenja svakodnevno poduzimaju mjere i radnje u cilju sprječavanja izvršenja svih oblika protivpravnih radnji.