BiH

Isović: Nećemo odustati od blokada računa, moramo provoditi zakon

20/04/2016

Porezna uprava (PU) Federacije BiH planira na području cijelog entiteta provesti akciju naplate javnih prihoda od kompanija koje su u većinskom vlasništvu vlasti u FBiH. Zbog toga je kantonalnim poreznim uredima dat nalog da pozovu sve obveznike da izmire svoj dug, a ako to ne učine, Porezna uprava danas će blokirati račune svih preduzeća koja ne plate dug ili ne zaključe sporazum o plaćanju duga na rate, piše danas “Dnevni avaz”.

Iako je ova vijest izazvala pravu paniku u rudnicima, saobraćajnim preduzećima, bolnicama, domovima zdravlja… koji imaju dugovanja, te su upućeni apeli u kojima se upozorava na štetne posljedice, u Poreznoj upravi FBiH jučer su kazali da su odlučni u svojoj nakani i da nema odgode ove akcije.

– Porezna uprava ne može odustati od zakazane blokade računa, jer bi time dalje pomagala obveznicima neplaćanje javnih prihoda i tako učestvovala u činjenju krivičnog djela. Porezna uprava menadžmentu i osnivačima dužnika ukazuje na odredbe Krivičnog zakona FBiH kojim je propisano da je izdvajanje sredstava u druge svrhe, a ne za blagovremeno plaćanje poreznih obaveza, krivično djelo, za koje je propisana kazna zatvora do tri godine – objasnio je za “Dnevni avaz” Šerif Isović, v. d. direktora PUFBiH.

Naglasio je da je Federaciji BiH potrebna reforma poreznog sistema. Ova reforma, kako objašnjava, treba obuhvatiti reformu pravne regulative i reformu Porezne uprave FBiH, koja je u ovom pravcu i pokrenula određene inicijative.

– Imajući u vidu trenutni iznos poreznog duga koji u prisilnoj naplati iznosi više od 2,2 milijarde KM i duga koji nije u prisilnoj naplati, a koji iznosi oko jedne milijarde, jedno od primarnih pitanja reforme poreznog sistema treba biti rješavanje postojećeg poreznog duga i iznalaženje mehanizama za sprečavanje rasta duga. Za ove aktivnosti neophodno je uspostaviti jasan i transparentan pravni okvir koji će u jednak pravni položaj staviti porezne obveznike – kaže Isović.

Imajući u vidu postojeća zakonska rješenja, naš sagovornik objašnjava da je porezni dug moguće rješavati na dva načina.

– Prvi način je dosljedna primjena važećih zakonskih rješenja, koja podrazumijevaju sve aktivnosti i sredstava prisilne naplate, uključujući i blokadu računa dužnika. Druga mogućnost je izmjena zakona ili donošenje novog zakona kojim bi zakonom bilo uređeno pitanje plaćanja poreznih dugova. U ovom pravcu Porezna uprava je inicirala određena rješenja, jer smatra da je ovo bolji način da se riješi dug koji je nagomilavan i duže od deset godina – kaže Isović.

No, kako do realizacije inicijative Porezne uprave nije došlo, kaže da institucija na čijem je čelu, iako je svjesna mogućih negativnih posljedica na poslovanje onih čiji će računi biti blokirani i društva u cjelini, odlučila se na ovu aktivnost.

– Uprava nema pravo niti mogućnost da selektivno primjenjuje važeće propise, da se prema poreznim obveznicima nejednako postupa niti da poreznim obveznicima toleriše neplaćanje poreznih obaveza – zaključuje Isović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.