BiH

CIK

Izbori u Gradu Mostaru: Omogućeno glasanje i iz Švedske i Norveške putem DKP-a BiH

11/12/2020

Lokalni izbori u Gradu Mostaru održat će se 20. decembra 2020. godine

Centralna izborna komisija BiH je na 101. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 11.12.2020. godine dopunila Odluku o utvrđivanju liste zemalјa u kojima je znatno otežan ili prekinut poštanski promet i iz kojih birači koji glasaju na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru, koji će se održati 20. decembra 2020. godine mogu dostaviti glasački materijal i putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

Ranijom i danas dopunjenom odlukom obuhvaćeno je ukupno 17 država i to:

 

  1. Australija                                                  10. Republika Grčka
  2. Kanada                                                       11. Republika Italija
  3. Kralјevina Danska                                     12. Republika Poljska
  4. Kralјevina Španija                                    13. Republika Slovenija
  5. Malezija                                                     14. Ruska Federacija
  6. Mađarska                                                  15. SAD
  7. Republika Češka                                       16. Kraljevina Švedska
  8. Republika Finska                                     17. Kraljevina Norveška
  9. Republika Francuska

 

Biračima koji iz navedenih država glasaju putem pošte za Gradsko vijeće Grada Mostara omogućeno je da svoje glasačke pakete u posebnoj koverti putem pošte dostave na adresu pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu koja sadrži poštanski žig zemlјe iz koje se glasa, a da datum na poštanskom žigu bude najkasnije 20.12.2020. godine, uz napomenu da na koverti za diplomatsko- konzularno predstavništvo BiH naznače: „Glasački paket- ne otvaraj“ .

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.