Ministarstvo saobraćaja KS

Izgradnja tramvajskih stajališta: Rokovi odavno probijeni, ali sankcija nema

Sarajevo: Radovi na drugoj dionici rekonstrukcije tramvajske pruge od Čengić Vile do Marijin Dvora
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Za prekoračenje ugovorenih rokova, ukoliko se ne radi o višoj sili, krivici naručitelja ili drugim opravdanim razlozima, predviđeno je plaćanje “penala” od tri promila po danu, a maksimalno 10 posto vrijednosti ugovora

Tramvajski saobraćaj na relaciji Baščaršija – Ilidža ponovo je profunkcionisao prije nekoliko dana, a nakon što je završena rekonstrukcija pruge. S druge strane, izgradnja tramvajskih stajališta i uvođenje elektronske naplate karata i dalje je na čekanju.

Na probijanje rokova upozorili i federalni revizori, koji su Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo dali mišljenje s rezervom za 2022. godinu.

Kada će ovi poslovi biti okončani – ne zna se. Dokumentacija o utvrđivanju novih rokova revizorima nije prezentirana, pa je vjerovatno da uopće nisu ni precizirani. Bit će kada bude.

Projekat vrijedan 12 miliona KM

Naime, Ministarstvo je 2018. godine s konzorcijem „BS Telecom Solution“ d.o.o. Sarajevo i „Euro-asfalt“ d.o.o. Sarajevo sklopilo okvirni sporazum za izvođenje radova „Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate“.

Ukupna vrijednost projekta je oko 12 miliona maraka, a realizacija je planirana u tri faze do kraja 2020. godine. Ugovor za prvu fazu, vrijedan 7.115.064 KM, zaključen je sredinom oktobra 2018. godine, a realizacija je počela tek godinu kasnije jer se kasnilo i sa uvođenjem izvođača u posao.

Izvještaj o reviziji Ministarstva saobraćaja KS
Izvještaj o reviziji Ministarstva saobraćaja KS

-Do okončanja revizije realizirano je 5.740.439 KM ili 80 posto ugovorene vrijednosti iako je rok za izvođenje radova bio april 2020. godine. Prema obrazloženju odgovorne osobe, jedan od razloga za nerealizaciju ugovora vezani su za probleme koji su se javili prilikom uspostave samog sistema, koji nisu bili adekvatno razrađeni projektom, a najvećim dijelom se odnose na starost i loše stanje vozila KJKP „Gras“ zbog čega je otežana montaža opreme. Također, istaknut je i problem infrastrukture ovog preduzeća jer u pojedinim slučajevima nije bio osnovnih uslova za rad, zbog čega su vršile modifikacije na licu mjesta i dogovarali načini za prevazilaženje takvih situacija. U obrazloženju je navedeno da je većina problema prevaziđena, te će se poduzeti aktivnosti na nastavku realizacije ovog projekta – naveli su revizori.

Također, upozorili su i na neefikasno trošenje javnih sredstava. Za prekoračenje ugovorenih rokova, ukoliko se ne radi o višoj sili, krivici naručitelja ili drugim opravdanim razlozima, predviđeno je plaćanje “penala” od tri promila po danu, a maksimalno 10 posto vrijednosti ugovora. Međutim, utvrđeno je da odredbe ugovora u vezi sa obračunavanjem ovih kazni nisu ispoštovane.

Osnivanje novog preduzeća

-Prezentirana dokumentacija, kao i stepen realizacije ugovora, upućuje na to da prije samog zaključivanja ugovora nisu osigurani preduslovi za realizaciju ovog ugovora, što za posljedicu ima da nije ispoštovan ugovoreni rok, niti je vršen obračun ugovorene kazne, te pri izvršavanju budžeta nije ispoštovano načelo efikasnosti propisano Zakonom o budžetima u FBiH – zaključeno je u revizorskom izvještaju.

Osim na nova tramvajska stajališta, još dugo će se čekati i na osnivanje novog kantonalnog preduzeća za javni prevoz, koje je, prema najavama vlasti, trebalo riješiti jedan od gorućih izvora frustracije građana Sarajeva.

Građani žele bolju uslugu

Ministarstvo saobraćaja KS je u martu prošle godine Vladi uputilo Prijedlog odluke o osnivanju preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“. U obrazloženju je navedeno da trenutno stanje u javnom linijskom prevozu putnika u Kantonu nije zadovoljavajuće i da ga treba unaprijediti. Ured za zakonodavstvo Vlade KS, te ministarstva finansija i pravde i uprave KS dali su pozitivno mišljenje. Prijedlog odluke, uz zaključak Vlade, proslijeđeni su kantonalnoj Skupštini na daljnje postupanje, nakon čega je ova tačka uvrštena na dnevni red 49. sjednice, održane 15. marta prošle godine.

Međutim, kako je navedeno u zapisniku sa sjednice, sve tačke dnevnog reda su iz tehničkih razloga povučene i do okončanja revizije nije bilo daljnjih aktivnosti po ovom pitanju.