BiH

Izmjene u režimu saobraćaja povodom pohoda pape Franje

04/06/2015

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Federacije BiH od 00.00 sati u petak, 5. juna, do 24.00 sata u subota, 6. juna.

Zabranjeno je kretanje teretnih motornih vozila nosivosti preko 3,5 t na području FBiH na svim magistralnim cestama i autocestama od 18.00 sati u petak do 24.00 sata u subotu, dok je dodatno na području Kantona Sarajevo potpuno zabranjeno kretanje ovih vozila u subotu od 05.00 do 20.00 sati.

Na području kantona Sarajevo, zbog organizovanog susreta mladih (bdijenje) za sretan Papin dolazak u Sarajevo, privremeno se obustavlja saobraćaj u ulici Nikole Šopa od autobuskog terminala “Stupska petlja” do raskrsnice s ulicom Hifzi Bjelavca u petak, 5. juna, od 15.00 do 23.00 sata.

Zabranjen je saobraćaj svih vozila u ulicama gdje je predviđeno kretanje Svetog Oca od 07.00 do 20.00 sati u subotu, 6. juna, a vrijeme trajanja potpune obustave utvrđuju operativni organi MUP-a u zavisnosti od situacije na terenu.

Ulice u kojima je predviđen poseban režim saobraćaja, kao i obustave su: Kurta Schorka, Stupska petlja, Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Hiseta, Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina, Musala, Maršala Tita, Alipašina, obilazna saobraćajnica pored stadiona “Asim Ferhatović Hase” (od ulice Patriotske lige do ulice Alipašina), Betanija, Obala Kulina Bana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Kulovića, Dalmatinska, Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića, Josipa Štadlera, Mula Mustafe Bašeskije, Telali, Ćemaluša, Ferhadija-pješačka zona na dijelu štićene zone kretanja Svetog Oca, Vrbanja, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Terezija, Zagrebačka, Hamdije Ćemerlića, Prijedorska, Srđana Aleksića od raskrsnice s ulicom Bulevar Meše Selimovića u smijeru prema Istiklal Džamiji u dužini od cca 300 metara, Brčanska, Žrtava fašizma, Gatačka i ostale ulice na području Kantona Sarajevo za koje službenici MUP-a Kantona Sarajevo procijene da je potrebna izmjena režima saobraćaja iz bezbjedonosnih razloga).

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje svih vozila duž trase kretanja u širini 30 metara štićene zone od krajnje ivice kolovoza sa obje strane.

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na uličnom parkiralištu u ulici Reisa Džemaludina Čauševića, od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, u ulicama Mis Irbina i Musala i parkingu Muzeji, od petka, 5. juna, od 16.00 sati do subote, 6. juna, do 20.00 sati.

U subotu 6. juna, od 07.00 do 20.00 sati dolaziti će do povremenih preregulacija u odvijanju saobraćajnih tokova i to: ulica Reisa Džemaludina Čauševića od raskrsnice s ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice s ulicom Maršala Tita, postaje jednosmjerna gledano iz smjera ulice Obala Kulina Bana, ulica Radićeva od raskrsnice s ulicom Branilaca Sarajeva do raskrsnice s ulicom Maršala Tita u dvosmjernu; ulica Maršala Tita od raskrsnice s ulicom Alipašina do raskrsnice s ulicom Dalmatinska postaje jednosmjerna gledajući iz pravca Alipašine ulice; ulica Stjepana Tomića postaje jednosmjerna gledajući iz smjera ulice Marcela Šnajdera.

Vrijeme preregulacije saobraćaja utvrđuju Operativni organi MUP-a Kantona Sarajevo, u zavisnosti od plana i programa kretanja, kao i sutuacije na terenu.

Odobrava se zaustavljanje i parkiranje svih vozila organizovane kolone vozila (autobusi) u subotu, 6. juna, od 07.00 do 20.00 sati u ulicama Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Alipašina, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Srđana Aleksića od raskrsnice s ulicom Bulevar Meše Selimovića u smijeru prema Istiklal Džamiji u dužini od cca 300 metara.

Očekuje se dolazak velkog broja motociklista iz inostranstva i BiH, te je za njih određena lokacija za parkiranje u krugu školskog dvorišta OŠ “Nafija Sarajlić” u ulici Patriotske lige.

Vozila koja budu parkirana na trasi prolaska kolone uklonit će vozila-pauk KJKP RAD, uz prisustvo nadležne policijske uprave na određene lokacije i to: za općine Stari Grad i Centar – parking Skenderija u ulici Skenderija; za općine Centar i Novo Sarajevo – parking u ulici Franca Lehara; za općinu Novi Grad – parking ispod SOS sela na Mojmilu.

U slučaju izmještanja vozila građani mogu dobiti informacije na dežurni telefon KJKP RAD Sarajevo – 033 611 514.

Mobilne ekipe BIHAMK-a (šlep vozilo i vozilo za hitne opravke) će se nalaziti na tri lokacije: kod AVAZA u Nedžarićima, na Otoci kod džamije i kod Muzeja. Kontakt telefon je 1282 ili 033 282 100.

Sve informacije za prevoz umrlih do prostorija pokopnih društava (Pokop, Bakije i Jedileri) subotu, 6. juna, građani se mogu obratiti na telefon 033 286 748 – šefu smjene MUP-a Kantona Sarajevo, koji će obezbijediti pratnju ili dati detaljne upute, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.