BiH

Velika Kladuša

Izmještanje migranata sa lokacije “Hipodroma” u privremene prihvatne centre

29/10/2021

Inspektori Službe za poslove sa strancima izvršili su kontrolu kretanja i boravka migranata na lokaciji "Hipodrom", gdje su zatekli 201 lice, porijeklom iz Afganistana i Pakistana u improvizovanom šatorskom naselju, bez minimuma potrebnih uslova za boravak

U jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše i izmještanje migranata sa lokacije “Hipodrom” u privremene prihvatne centre za smještaj migranata, prenosi Anadolu Agency (AA).

Inspektori Službe za poslove sa strancima izvršili su kontrolu kretanja i boravka migranata na lokaciji “Hipodrom”, gdje su zatekli 201 lice, porijeklom iz Afganistana i Pakistana u improvizovanom šatorskom naselju, bez minimuma potrebnih uslova za boravak.

Od navedenog broja, zatečeno je 171 članova porodica, 27 samaca i tri maloljetnika bez pratnje. Služba za poslove sa strancima je porodice sa djecom izmjestila u privremene prihvatne centre namijenjene za smještaj ranjivih kategorija Borići i Ušivak, dok su samci smješteni u PPC Miral.

S obzirom da su tokom provođenja ovih aktivnosti pronađena tri maloljetnika bez pratnje, obaviješten je nadležni Centar za socijalni rad Velika Kladuša radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i daljeg smještaja i zbrinjavanja istih u Centar za djecu i mlade Doboj-Istok.

Migrantima će biti pružena adekvatna zdravstvena njega, te će biti provedene procedure u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih aktivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz improvizovanih smještajnih kapaciteta u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.