Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Utvrdili revizori

Javašluk u državnim institucijama kod kupovine aviokarata?!

Foto: CBBiH/Unsplash

Kako pojedine institucije ili ministarstva troše javni novac kao da je njihov privatni: Ovih šest institucija je bilo na tapetu

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka o nabavkama aviokarata u institucijama BiH, kako bi ispitali da li se nabavke aviokarata osiguravaju efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava. Odgovor, pretpostavljate, je negativan.

Institucije Bosne i Hercegovine godišnje izdvajaju milione KM za usluge avioprijevoza. Samo za posljednje dvije godine, troškovi avioprijevoza su iznosili blizu 7 miliona KM i imali su tendenciju rasta. Isti su u 2023. godini bili za oko 20% veći u odnosu na 2022. godinu.

Neblagovremene nabavke

Revizija je provedena na uzorku od šest institucija BiH, a to su Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo odbrane BIH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDAC), Regulatorna agencija za komunikacija (RAK) i Konkurencijsko vijeće.

-Revizija pokazuje da institucije iz uzorka ne osiguravaju blagovremene nabavke aviokarata i ne koriste pogodnosti tržišne konkurencije kako bi osigurale najbolju vrijednost za novac. Institucije iz uzorka većinom zaključuju okvirni sporazum s jednim dobavljačem na osnovu kriterija „najniža cijena – cijena usluge agencije (provizija)“. Međutim, utvrđeno je da se na ovakav način uvijek ne osigurava najbolja vrijednost za novac – naveli su revizori.

Kako je navedeno, prosječno vrijeme nabavke testiranih aviokarata kod institucija iz uzorka je 14 dana prije putovanja, a stručna i naučna literatura ukazuje na potrebu kupovine aviokarata minimalno 21 dan prije putovanja kako bi se izbjegli previsoki troškovi nabavke. Kod najmanje 1/3 neblagovremeno nabavljenih aviokarata, odluke su donesene pred samu nabavku aviokarata ili nakon nabavke aviokarata, a većina takvih putovanja je bila poznata najmanje mjesec dana prije.

Rezultati analize

U Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara čak je 19 od 23 avionske karte neblagovremeno nabavljeno. U Ministarstvu odbrane ih je čak 49 od 80, a u Ministarstvu vanjskih poslova 18 od 31. Kada je riječ o BHDCA, 19 od 31 je neblagovremeno nabavljenih aviokarata, a u RAK-u čak 16 od 19, dakle 84 posto. U Konkrencijskom vijeću su tek tri od 10 neblagovremeno nabavljene.

-Rezultati analize ukazuju da ranije nabavke aviokarata osiguravaju nižu cijenu. Kod svake posmatrane destinacije cijena karte je rasla kako se približavalo vrijeme putovanja. Zbirno za sve tri posmatrane destinacije, cijena aviokarte 5 dana pred putovanje je bila za oko 100% skuplja u odnosu na cijenu 30 dana pred putovanje. Za određene destinacije cijena aviokarte je bila čak i skoro tri puta viša 5 dana prije putovanja u odnosu na cijenu aviokarte 30 dana pred putovanje. Ovo ukazuje da blagovremenom nabavkom aviokarata mogu da se ostvare značajne uštede, naročito kod institucija koje na aviokarte troše stotine hiljada KM godišnje – navedeno je u izvještaju.

Neblagovremene nabavke aviokarata za posljedicu, osim neekonomičnog korištenja javnih sredstava, mogu imati i manji izbor opcija leta kao i popunjenost svih letova na potrebne dane (nemogućnost rezervacije) i samim tim nemogućnost prisustva važnim događajima na kojima je isto potrebno ili čak obavezno.