BiH

Kanton Sarajevo

Javni poziv za subvencioniranje zamjene peći/kotlova otvoren do 15. februara

07/01/2021

Konačne rang liste će biti javno objavljenje na web stranici Ministarstva i web stranici UNDP-a

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavili su Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata s područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama. Poziv je otvoren do 15. februara do 17 sati.

Pilot projekt uključuje i objavu Javnog poziva za proizvođače i ovlaštene distributere certificiranih peći/kotlova i toplotnih pumpi, kao i za firme ovlaštene za poslove projektovanja instalacija grijanja.

Na osnovu poziva formirat će se lista tipova i proizvođača certificiranih kotlova/peći na pelet i toplotnih pumpi koji zadovoljavaju tehničke kriterije. Formirat će se i lista prekvalifikovanih projektantskih firmi koje su ovlaštene za izradu projekata grijanja i hlađenja na predmetne izvore energije.

Rangiranje pristiglih aplikacija (vlasnika individualnih stambenih objekata) bit će obavljen prema uslovima i sistemu bodovanja navedenim u javnom pozivu. Radna grupa će napraviti dvije rang liste: aplikanata za nabavku i ugradnju peći/kotla na pelet te listu aplikanata za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi.

Konačne rang liste će biti javno objavljenje na web stranici Ministarstva i web stranici UNDP-a.

Moguća je i zamjena peći koje se koriste i za pripremu hrane, ne samo za grijanje, ali se subvencionira nabavka i ugradnja peći na pelet namjenjene isključivo za grijanje. U tom slučaju dodatni trošak za vlasnika je nabavka novog uređaja za pripremu hrane bez subvencije.

Prijaviti se mogu i vlasnici objekata koji pored čvrstog goriva, kao dodatno koriste i neka druga goriva za grijanje. Subvencionira se projektovanje, nabavka i ugradnja certificiranih kotlova ili peći na pelet i toplotnih pumpi. U prijavnom formularu aplikant treba da označi za koji od navedenih izvora za grijanje aplicira.

Ukupni trošak pojedinačne investicije tj. pojedinačnog projekta uključuje trošak projektovanja, nabavke uređaja za proizvodnju toplote (peć ili kotao na pelet ili toplotna pumpa) sa pratećom opremom (pumpa(e), mjerno-regulaciona oprema, ventili i cijevi neophodni za priključenje izvora toplote na sistem grijanja, priključenje na dimnjak i na mrežu električne energije) te puštanje u rad i upoznavanje korisnika sa načinom upravljanja opremom i uslovima garancije.

Troškovi instaliranja unutrašnjeg razvoda sistema grijanja i grijnih tijela (radijatora) nisu obuhvaćeni subvencioniranjem kroz ovaj pilot projekat.

Projektant će uzeti u obzir postojeći sistem grijanja i shodno tome projektovati novi izvor toplote (peć/kotao na pelet ili toplotna pumpa) u skladu sa zahtjevom korisnika. U slučaju da ne postoji unutrašnji razvod sistema grijanja sa grijnim tijelima, korisnik može vlastitim sredstvima uraditi unutrašnji sistem neposredno prije ugradnje izvora za grijanje kroz ovaj pilot projekat.

U slučaju ugradnje toplotne pumpe korisnik je dužan da obezbijedi mogućnost priključka na električnu mrežu o vlastitom trošku, u smislu priključne električne snage.

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet će se subvencionirati iznosom do 70 posto od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 5.000 KM po korisniku, dok će se prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati iznosom do 40 posto od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 7.000 KM po korisniku.

S obzirom da se radi o pilot projektu koji će dati dodatne informacije o potrebama stanovnika Kantona Sarajevo, u pilot fazi će se implementirati broj projekata koji bude u okviru trenutno raspoloživih sredstava za subvencioniranje, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.