BiH

Jesu li su na pomolu promjene u Općinskom vijeću Ilidža?

26/03/2018

Nakon nešto više od 17 mjeseci od konstituisanja i 13 redovnih sjednica, koliko je održao aktuelni saziv Općinskog vijeća Ilidža, dio vijećnika i vijećnica OV Ilidža organizovao je radni sastanak sa osnovnom temom dnevnog reda – rad OV Ilidža izabranog na mandatni period 2016-2020.

Na radnom sastanku prisustvovali su predstavnici klubova u OV Ilidža: BPS – nezavisni vijećnik Mirsad Madeško, Klub nezavisnih vijećnika Tarik Stambolić i Nermin Muzur, Prva stranka, Naša stranka, Socijaldemokratska partija BiH i Demokratska fronta.

Neposredan povod za održavanje spomenutog sastanka jeste nedavno raspravljana tačka dnevnog reda OV Ilidža – Informacija o radu Općinskog vijeća Ilidža za 2017.godinu. Na osnovu ove tačke može se zaključiti da se Vijeće, koje predvodi većina sa SDA na čelu, u prethodnom periodu nije u dovoljnoj mjeri bavilo temama koje se tiču razvoja naše lokalne zajednice i poboljšanja životnih uslova svih građana, da postoji veliki broj zaključaka Općinskog vijeća koji nisu realizovani te da nije organizovana nijedna od nekoliko predviđenih tematskih sjednica – poput one o stanju u oblasti sigurnosti, o komunalnoj čistoći, o turizmu i kulturnom naslijeđu, o razvojnoj komponenti ilidžanske privrede, o stanju u oblasti koncesija…

Dignitet Vijeća, istaknuli su prisutni, prilično je upitan, jer se funkcija vijećnika svela na puko informisanje javnosti o trenutnom stanju i stanju kakvo bi(smo) željeli. S jedne strane, tu je kritikovanje, koje se ne doživljava kao konstruktivno, a s druge strane, tu je neupitna podrška bez udubljivanja u materiju, čime se funkcija vijećnika svodi na bavljenje poslovima kojima bi se, po prirodi stvari, trebali baviti savjeti mjesnih zajednica – stvari poput zamjene rasvjetnih sijalica, nedostajućih šahtova, saniranja pukotina na cestama i slično.

Značajnije vijećnićke inicijative i pitanja, posebno ona koja dotiču budžet, regulacione planove ili koncesije, redovno nailaze na blokadu većine u OV pod kontrolom načelnika Senaida Memića, ostaju bez odgovora ili završavaju uz odgovore u kojima preovladavaju ključne riječi: nenadležnost, nemogućnost, nepoznavanje…

U namjeri da se rad Vijeća popravi, te da ostatak mandata iskoriste za ispunjavanje predizbornih obećanja u vezi sa boljim životnim uslovima svih građana Ilidže, bez obzira u kojoj mjesnoj zajednici žive, prisutni vijećnici iz ovih klubova su dogovorili da se sastanci poput ovog nastave, te da se izradi svojevrstan programski dokument na osnovu kojeg će pozvati i ostale vijećnike i vijećnice na zajednički rad za dobrobit svih građana Ilidže, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.