BiH

Jusko: Nužno uređenje cjelokupnog savskog plovnog puta

01/06/2016

Potpuno korištenje vrijednosti rijeke Save i njenih priobalnih područja, u privrednom smislu, nije moguće bez uređenja čitavog savskog plovnog puta, rekao je Ismar Jusko ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine koji učestvuje na šestom sastanku strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save u Beogradu, javlja Anadolu Agency (AA).

Na ovom sastanku razmotren je napredak u provođenju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i važna tekuća pitanja u vezi s upravljanjem poplavama, obnovom plovidbe na plovnom putu rijeke Save, te smjernicama za dalju saradnju država u slivu.

“Bosna i Hercegovina jedna je od ravnopravnih članica Okvirnog sporazuma i koordinator aktivnosti svih projekata koji se realiziraju u okviru djelovanja Savske komisije, a već iduće godine preuzima predsjedavanje ovom Komisijom”, rekao je Jusko.

Isto tako, naveo je Jusko, značajno je spomenuti i evidentan napredak kada je u pitanju održavanje sistema obilježavanja plovnog puta rijeke Save na bh. dionicama u odnosu na prethodni period. Kontrola, čišćenje i redovni obilasci obalnih i plovnih oznaka na plovnom putu, ističe Jusko, doprinose održavanju sistema obilježavanja, te svakako podizanja stepena sigurnosti plovidbe.

“Nažalost, još uvijek je aktuelno pitanje deminiranja preostalih područja oko oznaka plovnog puta na rijeci Savi, a isto je prioritet u smislu uklanjanja sumnjivih lokacija i opasnosti iz svakodnevnog života i donošenja, u trenutnim okolnostima odgovarajućih rješenja, sve u cilju da ova tematika što prije ostane iza nas”, istakao je u svom govoru ministar Jusko.

Države potpisnice sporazuma o slivu rijeke Save, BiH, Hrvatska, Slovenija i Srbija u potpunosti su podržale i prihvatile prijedlog Deklaracije sa ovog sastanka, a koja daje jasne smjernice u postizanju ciljeva, kako u području plovidbe, tako i u području održivog upravljanja vodenim resursima u slivu.

Komentari