BiH

Sud BiH

Kadrija Ilić za poreznu utaju i prevaru dobila šest mjeseci uslovno

18/10/2019

Optuženoj pravnoj osobi „Deni-šped“ d.o.o. Tuzla Sud je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM

Sud BiH, nakon održanog glavnog pretresa i priznanja krivice, donio je, dana 15. oktobra ove godine, presudu kojom je optužena Kadrija Ilić proglašena krivom da je počinila krivično djelo porezna utaja i prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pravna osoba „Deni-šped“ d.o.o. Tuzla odgovornom također za počinjenje krivičnog djela porezna utaja ili prevara.

Sud je optuženoj Ilić izrekao uslovnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Istovremeno je određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u roku od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Optuženoj pravnoj osobi „Deni-šped“ d.o.o. Tuzla Sud je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM. Od optuženih je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 12.918,07 KM.

Optužena Kadrija Ilić kriva je što je u vremenskom periodu od 1.4.2017. do 31.7.2017. godine, kao direktor pravne osobe „Deni-šped“ iz Tuzle kao porezni obaveznik, u smislu odredaba člana 12. i 13. Zakona o PDV-u, bila dužna, a nije obračunala, prijavila i platila PDV u iznosu od 12.918,07 KM, te je za taj iznos oštetila budžet BiH.

Pravna osoba „Deni-šped“ d.o.o. Tuzla odgovorna je što je kao porezni obaveznik raspolagala protivpravnom ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 12.918,07 KM, a koju je u ime, za račun i korist pravne osobe ostvarila optužena Kadrija Ilić, saopšteno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.