BiH

Pritisci na instituciju

Kafedžić za Fokus: Neki žele srušiti antikorupcijski sistem u KS!

25/05/2022
Foto: OSCE

Ured za borbu protiv korupcije ponovo meta političkih pritisaka i napada. Zbog izborne godine najavili još veći nadzor kod zapošljavanja, javnih nabavki...

Ono što u posljednje vrijeme možemo uočiti jesu pokušaji da se naruši ili ugrozi uspostavljeni antikorupcijski sistem u Kantonu Sarajevo, upozorio je u razgovoru za Fokus.ba šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić.

Razgovarao: A. DUČIĆ

Budući da je u prošloj godini ukazivao na pritiske i prijetnje Uredu, a posebno su bile izražene nakon javnog objavljivanja korupcije u oblasti gradnje i prostornog uređenja o čemu je pisao Fokus, Kafedžića smo upitali ima li pritisaka i napada na Ured nakon što su zvanično raspisani Opći izbori.

-Sve što radimo usmjereno je na uspostavu kredibilnog antikorupcijskog sistema u Kantonu Sarajevo, a to je posao koji nosi brojni izazove, uključujući i negativne reakcije na naše aktivnosti. U određenoj mjeri negativne reakcije na naš rad prisutne su od samog početka našeg djelovanja, ali ono što je karakteristično jeste da se one pojačavaju u periodima kada prezentiramo naše analize ili kada se razmatraju nove antikorupcijske inicijative. Tako je i javnost upoznata sa određenim negativnim reakcijama kada je Skupština KS nedavno razmatrala novi set značajnih antikorupcijskih propisa (Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS). Međutim, negativne reakcije na naš rad samo nas dodatno motivišu da nastavimo procese koje smo započeli – kazao je Kafedžić.

Sa druge strane, napominje on, razumljiva je i frustracija koju djelovanje Ureda izaziva, jer je činjenica da nije isto obavljati javnu funkciju u Kantonu Sarajevo i takvu funkciju obavljati u bilo kojem drugom kantonu ili na drugom nivou vlasti. Trenutno je, dodaje, jedino u Kantonu Sarajevo uspostavljen sistem u kojem je rad nosilaca javnih funkcija u fokusu pažnje jednog antikorupcijskog tijela poput Ureda.

Međunarodna zajednica značajno pomaže antikorupcijski sistem u KS (Foto: Delegacija EU)

-Sistem transparentnosti javnog sektora, odnosno javno objavljeni podaci u online registrima o imovini političara i njihovih srodnika, o javnim nabavkama, zapošljavanju, transferima, poticajima itd., izaziva određene frustracije i pritisak na upravljačke strukture. Pored toga, Ured je izrekao i značajan broj prekršajnih kazni funkcionerima javnog sektora Kantona Sarajevo, na osnovu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini. Međutim, naš pristup jeste i mora biti neselektivan u svim našim aktivnostima, te iz našeg djelovanja isključujemo bilo kakvu političku konotaciju – rekao je on.

Upitali smo ga da li može biti konkretniji sa informacijama o pritiscima  i napadima na Ured za borbu protiv korupcije KS.

-Kao što je već spomenuto, određeni vid pritisaka i negativnih reakcija na naš rad prisutan je od samog početka našeg djelovanja, sa određenim kulminacijama u periodima kada se prezentiraju značajnije antikorupcijske inicijative ili analize. Ono što u posljednje vrijeme možemo uočiti jesu pokušaji da se naruši ili ugrozi uspostavljeni antikorupcijski sistem u Kantonu Sarajevo. U to se javnost mogla nedavno uvjeriti kroz određene političke pokušaje diskreditiranja onoga što su Ured i Kanton Sarajevo postigli u oblasti borbe protiv korupcije. Također, uočili smo i određene inicijative usmjerene protiv antikorupcijskog sistema Kantona Sarajevo koje dolaze sa viših nivoa vlasti. Riječ je npr. o oblasti javnih nabavki. Međutim, za sada ne bismo iznosili konkretnije informacije o tome. Naše buduće djelovanje biće u svakom slučaju usmjereno na daljnji razvoj, ali i zaštitu uspostavljenog antikorupcijskog sistema Kantona Sarajevo – naveo je on,

Ured se, kaže, svakodnevno susreće i sa problemom adekvatne zaštite prijavitelja korupcije, koji se obraćaju Uredu i koji trpe određene pritiske zbog prijavljivanja, a sve uslijed nedostatka pravnog mehanizma njihove zaštite, odnosno nepostojanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH.

-Uslijed nedostatka adekvatne pravne regulative na višim nivoima vlasti, Skupština Kantona Sarajevo je u martu 2022. godine usvojila Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, kojim je predviđena i propisana zaštita lica koja prijavljuju korupciju, a na koji nacrt je svoje komentare u okviru provedene javne rasprave dao i Ured, a sve sa ciljem što boljeg i efikasnijeg normiranja ove oblasti. Ovaj nacrt zakona je nastavak planiranih aktivnosti Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo na daljem razvoju antikorupcijskog sistema u Kantonu Sarajevo, s ciljem jačanja povjerenja građana u institucije, te uvođenja institucionalne zaštite prijavitelja korupcije u institucijama Kantona Sarajevo – istaknuo je Kafedžić.

Kafedžić sa zapadnim ambasadorima na press konferenciji o korupciji u gradnji (Foto: Fokus.ba)

Ured je nedavno obavijestio institucije da će vršiti intenzivniji nadzor nad primjenom propisa Vlade KS, a da će posebno pod lupom biti podaci o imenovanim licima, o javnim nabavkama, transferima, s obrazloženjem je izborna godina te da se očekuje povećan broj prijema u radni odnos, zatim utroška budžetskih sredstava i sl. To je bio, zapravo, i povod za naš razgovor sa Kafedžićem.

-Ured je nedavno podsjetio institucije javnog sektora Kantona Sarajevo na njihove obaveze po osnovu propisa Vlade Kantona Sarajevo, a koje se prvenstveno tiču blagovremenog unosa podataka u registre zaposlenih, imenovanih lica, javnih nabavki, transfera, a najavili smo i intenzivniji nadzor nad provođenjem ovih propisa. Kao što ste naveli, razlog našeg obraćanja je to što je u toku izborna godina, te da se u ovakvim kritičnim periodima mogu očekivati određene pojave u cilju postizanja što boljeg izbornog rezultata. Takve pojave mogu se manifestovati kroz pojačan trend novih zapošljavanja, imenovanja, javnih nabavki, transfera i sl., u odnosu na ranije periode. Za sada ne možemo govoriti o nekim pokazateljima ovakvih trendova, jer je u obzir potrebno uzeti i ostatak perioda do održavanja izbora – kazao je Kafedžić.

Također, naglašava on, ovu godinu je potrebno posmatrati u kontekstu dužeg perioda, odnosno više godina, kako bi se mogla uočiti potencijalna odstupanja. Potrebno je imati i u vidu da su ovo prvi opšti izbori koji će se održati od uspostavljanja informatičke platforme Ureda, odnosno prva izborna godina koja će se moći pratiti kroz informacioni sistem.

-Pored predizbornog perioda, kao kritične periode potrebno je posmatrati promjene izvršne vlasti, usvajanje ili rebalans budžeta, upravljanje institucijama javnog sektora itd. Različite krize i poremećaji u procesima javnog sektora mogu biti odraz promjena u političkom sastavu ili omjeru snaga zakonodavnih tijela, što posebno dolazi do izražaja u navedenim kritičnim periodima. Naša namjera je da pratimo ove pojave, jer one sa sobom nose određene rizike koji mogu imati i koruptivnu komponentu. Naši informacioni resursi uključuju i javnu komponentu sa online registrima i analitičko-statističkim pokazateljima. Na ovaj način omogućeno je lakše i adekvatnije praćenje trendova, ali i koruptivnih rizika i potencijalnih nepravilnosti u procesima koji se odvijaju u javnom sektoru, posebno u kritičnim momentima kao što su izbori ili promjena vlasti – istaknuo je Kafedžić.

Savjetnik za borbu protiv korupcije Erik Larson iz Američke ambasade kazao je da ljudi koji se bore protiv korupcije trebaju biti zaštićeni, a ne pod pritiskom (Foto: Fokus.ba)

Upitali smo ga kakva je povratna informacija od ambasada u BiH, prevashodno Američke ambasade, u vezi sa pritiscima na Ured budući da je nedavno savjetnik za borbu protiv korupcije Erik Larson iz Američke ambasade izjavio da ljudi koji se bore protiv korupcije trebaju biti zaštićeni a ne pod pritiskom.

-Naš antikorupcijski sistem je jedinstven na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, zbog čega su Ured i Kanton ocijenjeni kao jedina svijetla tačka u izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Rezultati i napredak na polju izgradnje antikorupcijskog sistema u ovom kantonu u značajnoj mjeri su ostvareni zahvaljujući efektivnoj saradnji sa organizacijama međunarodne zajednice u našoj zemlji. Posebno smo zahvalni za svesrdnu pomoć i podršku koju su nam u ključnim aktivnostima pružili Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Misija OSCE-a u BiH, Britanska ambasada, Ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, kao i drugi relevantni međunarodni subjekti. Borba protiv korupcije je veoma izazovan zadatak i bez obzira na negativne reakcije onih koji nisu time zadovoljni Kanton Sarajevo će nastaviti razvijati svoj antikorupcijski sistem, a u tome imamo i podršku relevantnih međunarodnih subjekata. Vjerujemo da imamo podršku javnosti, a na daljem razvoju efektivnog antikorupcijskog modela aktivnu podršku očekujemo i od svih političkih subjekata Kantona Sarajevo. Naša velika želja i motiv jeste da ovakav model zaživi u Federaciji BiH, odnosno u cijeloj našoj državi – zaključio je Kafedžić.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.