BiH

Sud BiH

Kahro Vejzović osuđen na četiri godine zatvora

21/11/2019

Prvostepenom presudom Suda BiH od 31.08.2018. godine, optuženi Vejzović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Trećestepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH djelimično je uvažilo žalbu branioca optuženog Kahre Vejzovića te preinačilo drugostepenu presudu od 16. maja u odnosu na odluku o kazni.

Optuženi, koji je presudom od 16.05.2019. godine oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Bivše SFRJ, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni KZ RBiH i KZ SFRJ, je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, dok je u preostalom dijelu drugostepena presuda ostala neizmijenjena.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 31.08.2018. godine, optuženi Vejzović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Presudom vijeća Apelacionog odjeljenja BiH od 12.02.2019. godine, odlučujući o žalbi Tužilaštva BiH potvrđen je dio oslobađajuće prvostepene presude koji se odnosi na tačke 2, 3, 4, 5, 6, 13. i 14., dok je prvostepena presuda u odnosu na tačke izreke 1, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, optuženik Vejzović je oglašen krivim za radnje opisane u tačkama 1–7. izreke presude, čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ…, te je osuđen na šest godina, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.