BiH

Sigurnost djece online

Kako možete zaštiti djecu kada su na internetu

18/12/2020
FOTO: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Smjernice i edukativni materijali Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)

Prema podacima istraživanja koje su 2020. godine proveli UNICEF i Regulatorna agencija za komunikacije u Bosni i Hercegovini 94% djece starosti 7-18 godina koristi internet, dok ga svakodnevno koristi 77% djece starosti 0-18 godina. Uglavnom mu pristupaju putem pametnog mobilnog telefona (92,5%), a u prosjeku djeca starosti od 0-18 godina provode radnim danom preko sat i po online, dok u uzrastu od 15-18 godina se taj broj povećava na skoro četiri sata dnevno, a vikendom i znatno duže. Pri tome roditelji nisu sigurni da li, kada je njihovo dijete u pitanju, prednosti interneta nadmašuju rizike, a tek sedam od deset djece ističe da je nekada čulo informacije o tome kako sigurno koristiti Internet, najčešće od roditelja, a zatim od prosvjetnih radnika.

Kako bi najmlađi korisnici interneta bili bezbjedni, sretni i sigurni na mreži, Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telecommunications Union – ITU) od 2009. godine izdaje Smjernice o zaštiti djece na internetu kojima se pruža međunarodno usaglašen okvir za sve bitne sudionike – roditelje i nastavnike, IKT industriju, kreatore politike i djecu.

Internet postaje sve značajniji za djecu, nudi im brojne mogućnosti za obrazovanje, zabavu, dijeljenje, učenje i socijalizaciju, ali istovremeno postaje i sve opasnije mjesto za djecu da bi se sama upuštala u njegovo korištenje. Uslijed pandemije COVID-a 19 globalno je zabilježen porast broja djece koja su se prvi put pridružila globalnoj mreži, dok se mogućnosti roditelja za nadzor smanjuju. Kao odgovor na značajne izazove i pomake u digitalnom svijetu, ITU je izdao nove, revidirane Smjernice o zaštiti djece na internetu u junu 2020. godine.

Nove smjernice predstavljaju sveobuhvatan set preporuka za djecu, roditelje i odgajatelje, IKT industriju i kreatore politika o tome kako pridonijeti razvoju sigurnog i osnaženog internetskog okruženja za djecu i mlade, uključujući one koji spadaju u posebno ranjive kategorije kako što se djeca s teškoćama u razvoju ili djeca migranti. Edukativni materijal za djecu prilagođen njihovim potrebama i obuhvata za njih najznačajnije teme. Pomaže djeci da nauče kako da ojačaju svoje digitalne vještine i znanja, kako da se izbore sa rizicima u digitalnom svijetu, ali i da nauče, kako da ojačaju svoja prava na internetu i kako da iskoriste mogućnosti koje internet pruža. Navedeni materijali se sastoje od slijedećeg:

Slikovnica je namijenjena djeci mlađoj od 9 godina i sadrži šest scenarija sa pitanjima o kojima trebaju razmisliti i odgovoriti na njih, te saznati više o svojim pravima i sigurnosti online.

Radna knjiga namjenjena je djeci u dobi od 9 do 12 godina i sadrži radne zadatke koji im pomažu da saznaju više o svojim pravima i sigurnosti online.

Kampanja za društvene mreže namijenjena je mladima u dobi od 13 do 18 godina, te im pomaže da nauče kako upravljati online rizicima.

Vodič za nastavnike predstavlja set vježbi koje se mogu izvesti u učionici sa djecom.

Smjernice za roditelje i edukatore o zaštiti djece online imaju za cilj senzibilizirati porodice i edukatore na potencijalne rizike i prijetnje internetskog okruženja.

Smjernice za kreatore politika za zaštitu djece na internetu predlažu odgovor na globalni izazov zaštite djece online.

Smjernice za industriju za zaštitu djece online usredotočene su na zaštitu djece na svim područjima i od svih rizika u digitalnom svijetu.

Regulatorna agencija za komunikacije je ove smjernice prevela i objavila kako bi pomogla različitim bosanskohercegovačkim akterima u oblasti zaštite djece na internetu. Materijali su prezentovani u okviru kampanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o sigurnosti djece na internetu na Facebook stranici Regulatorne agencije za komunikacije Medijska i informacijska pismenost u BiH, na web stranici agencije i putem online prezentacije stručnoj javnosti 17. decembra ove godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.