BiH

Pod lupom revizora

Kako se izvode radovi u Sarajevu: Brojni propusti u postupcima sanacija cesta i mostova

05/10/2020

Revizori su u posljednjem periodu stavili pod lupom dokumentaciju Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za 2019. te su zabilježili brojne nepravilnosti u postupcima provođenja radova u mnogim dijelovima grada

Piše: A. Dučić

Sanacija ili rekonstrukcija cesta, tramvajskih pruga i drugih objekata u glavnom gradu BiH nerijetko prođe bez ogorčenja građana i javnosti o čemu svjedoči i aktuelna rekonstrukcija tramvajske “S” krivine koja je u prvim danima izazvala nezapamćeni kolaps u saobraćaju.

Paralelno s radovima na ovoj lokaciji u blizini Trga BiH gdje su smještene državne institucije, na više mjesta u Sarajevu odvijaju se radovi gdje su dobrano probijeni rokovi. I ne samo to.

Federalni revizori su u posljednjem periodu stavili pod lupom dokumentaciju Direkcije  za puteve Kantona Sarajevo za 2019. te su zabilježili brojne propuste i nepravilnosti u postupcima provođenja radova u mnogim dijelovima grada.  Krenimo redom.

Kako se navodi u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH, ova kantonalna direkcija je u predmetu nabavke radova „Održavanje mostova na području KS“ u oktobru prošle godina pokrenula otvoreni postupak vrijedan 6,2 miliona KM. 

U aprilu 2020. su zaključili Okvirni sporazum sa firmom „Euro-asfalt“ na četverogodišnji period u iznosu od 8,9 miliona KM (preciznije 8.943.110 KM) što je, kako se navodi u revizorskom izvještaju, u odnosu na procijenjenu vrijednost 2.742.110 KM ili 44 posto više. Revizori navode da to nije u skladu sa članom 69. Stav 2 tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

„S obzirom na to da je ta cijena prihvatljive ponude bila znatno veća od osiguranih sredstava na predmetnu nabavku, ugovorni organ je bio obavezan da taj postupak javne nabavke poništi“, navodi se u izvještaju.

Nadalje, navode revizori, sporna je bila i nabavka radova „Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta R906 Babin Do-Šabići. Ova nabavka nije bila predviđena planom ali je ipak pokrenuta i to 5. aprila 2019. A sporazum je sklopljen s firmom „Orman“ Kiseljak na iznos od 954.599 KM. Nakon toga zaključena su dva ugovora za rekonstrukciju dijelova dionice i to 13. augusta i 24. septembra 2019. Prekoračen je rok izvršenja radova jer su po jednom radovi okončani 23. decembra  2019. a po drugom čak 23. maja ove godine.  Nadalje, tvrde revizori, u vezi s ovom nabavkom nije prezentirana dokumentacija o uvođenju u posao, kao ni drugi dokazi o razlozima produženja ugovorenog roka. 

Također, u izvještaju se tvrdi i da je prekoračen rok kod izgradnje barijere ili panela za zaštitu od buke na saobraćajnici A transverzala na području Općine Novi Grad. Kako navode, ovaj posao težak 1,2 miliona KM zaključen je 2. decembra 2019. Također, nije prezentirana dokumentacija o razlozima prekoračenja roka niti su obračunate kazne zbog kašnjenja.

Revizori su prvobitno našla propuste i u nabavci radova na sanaciji mosta u Halilovićima ali im je iz Direkcije prezentirana dokumentaciju koju su uvažili.

Prekoračenje roka je utvrđeno kod rekonstrukcije raskrsnice Treća transverzala – Sjeverna longitudinala tj. Ulica Hamdije Ćemerlića i Put života odnosno postavljanja kružnog toka u Pofalićima. Posao u vrijednosti od 2,3 miliona KM.  Propusti su utvđreni i u rekonstrukciji dijela Reljevske ceste. 

„Može se zaključiti da Direkcija nije pratila realizaciju zaključenih ugovora u dijelu utvrđenih rokova završetka radova i obračuna ugovorenih kazni za kašnjenje u realizaciji ugovora niti je objavila sva obavještenja o dodjeli ugovora“, zaključili su revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.