Slučaj “predat” Skupštini KS

Kako su kod gradnje Vidikovca na Trebeviću ignorisana sva upozorenja institucija

vidikovac (2) (1)

Plan upravljanja Vlade KS, zatim mišljenja dva zavoda, nisu ništa značila. Objekat deset puta veći od prijeratnog nema upotrebnu dozvolu, navode iz Ureda za borbu protiv korupcije

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uputio je Skupštini KS kompletnu dokumentaciju u vezi sa spornom izgradnjom objekta Vidikovac na Trebeviću iza kojeg kao investitor stoji Grad Sarajevo sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom (SDA) na čelu.

Piše: A. DUČIĆ

Postupajući po zastupničkom pitanju zastupnice Segmedine Srne (SDP) da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, “jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. te da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana”, Ured je dostavio svoje nalaze o svemu.

Kako navode, plan upravljanja zaštićenim pejzažem “Trebević” koji je donesen od Vlade KS za period 2017-2027. jasno propisuje mjeru da se postojeći objekti obnavljaju u istim gabaritima kao što su nekada bili. No, prema raspoloživim informacijama novi objekat koji je u izgradnji ima znatno veće gabarite od prijašnjeg objekta restorana “Vidikovac”.

Tako navode da se navedenim planom koji je Vlada KS usvojila propisuje mjera da se namjena postojećih objekata ne smije promijeniti (izuzev postojećih objekata u Zoni III) a kako je iz dostavljene dokumentacije vidljivo za novi objekat još uvijek nije izdata upotrebna dozvola, Ured u ovom momentu ne može cijeniti da li je u konkretnom slučaju izvršena promjena namjene objekta “Vidikovac”.

Dalje se ističe da je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo izdao 30. jula 2018. Mišljenje u kojem je navedeno da se postojeći objekti obnavljaju u gabaritima kao što su bili, a kapaciteti u funkciji se ne smiju proširivati.

Također, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izdao je stručno mišljenje 30. augusta 2018. u kojem se navodi da je dostavljenim idejnim projektom predviđena izgradnja objekta veće spratnosti i gabarita u odnosu na objekat koji je ranije postojao.

I Ministarstvo za prostorno uređenje u svom aktu od 10. septembra 2018. kojeg potpisuje tadašnji ministar Čedomir Lukić (SDA) ističe da bi se prilikom obnove trebali poštovati prijašnji gabariti i namjena objekta. No nakon što im se Grad Sarajevo ponovo obratio, 8. oktobra 2018. izdaju mišljenje da se idejni projekat može realizovati.

Međutim, ovdje je Ured uočio da je izostavljeno referiranje na dio plana upravljanja kao i dio u kojem je navedeno da bi se prilikom obnove objekta restorana Vidikovac trebali poštovati prijašnji gabariti, a sve uz obrazloženje da je je obnovom Trebevićke žičare osiguran povećan broj posjetilaca.

-Indikativno i nejasno je zašto Ministarstvo u vremenskom periodu kraćem od mjesec „promijenilo mišljenje“ – zapažaju u Uredu za borbu protiv korupcije.

Dalje ističu da je 26. oktobra Služba za urbanizam Općine Stari Grad izdala Gradu Sarajevo ubranističku saglasnost za radove. No, iz rješenja je vidljivo da je ova služba bila upoznata sa svim izdatim mišljenjima, „ali ih je očito zanemarila“ te je dala prevagu konačnom mišljenju Ministarstva prostornog uređenja. Ističe se i da ova općinska služba nije sačekalada protekne zakonski rok od 15 dana za eventualnu žalbu.

Zanimljivo je da je ista služba u aktu od 30. novembra ove godine Uredu za borbu protiv korupcije navela da “pribavljeni akti Zavoda nisu eksplicitno upućivali na obavezu izgradnje u nekad postojećim gabaritima već su davali smjernice“.

Ured za borbu protiv korupcije je konstatovao da u aktima Službe za urbanizam nisu propisane mjere i uslovi zaštite prirode niti je vidljivo da je Grad Sarajevo samoinicijativno pribavio dozvolu niti je nadležna inspekcija zatražila da to učini.

Dalje zavrzlame nastupaju nakon što se Gradu Sarajevo rješenjem Službe za urbanizam Općine Stari Grad izdaje odobrenje za građenje za radove izgradnje Vidikovca, dok je, kako navodi Ured za borbu protiv korupcije, u izjašnjenju Službe koje su dobili, navedeno da odobrenje za upotrebu predmetnog objekta još uvijek nije izdato niti je vođen upravni postupak obzirom da grad Sarajevo kao investitor se nije obratio sa zahtjevom za izdavanje upotrebne dozvole.

Iz dokumentacije je dalje vidljivo da je Ministarstvo prostornog uređenja na čelu s tadašnjim ministrom Damirom Filipovićem (SDP) u 2019, i 2020. iniciralo više inspekcijskih nadzora. Iz Ureda za borbu protiv korupcije navode da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove navelda da je u konkrentom slučaju potrebna dozvola za zahvate i radnje u zaštićenom području. Ističu da je Ministarstvo prostornog uređenja ranije Gradu Sarajevu odgovorilo Mišljenjem a ne Rješenjem u skladu sa članom 159. Zakona o zaštiti prirode.

-S obzirom da Ured nema podatke da je inspekcija naložila bilo kakve mjere, može se konstatirati da neposjedovanje dozvole nije tretirala kao nepravilnost na strani investitora kao subjekta nadzora – zaključili su.