Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Izmjeniš plan i napraviš haos

Kako su nastali Tibre, kolosalne zgrade na Otoci i džinovski Sarajevo Tower

222

Ured za borbu protiv korupcije detektovao: Pod krinkom „korekcije plana“ izgrađeni višestruko veći objekti i nehumano življenje

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS detektovao je da su u proteklom periodu na području Sarajeva u više navrata vršene izmjene i dopune dokumenata o prostornom planiranju a pod krinkom “korekcije plana” pa su se tako pojedini objekti gradili višestruko veći u svim segmentima nego što je bilo planirano.

Piše: A. DUČIĆ

Visokom gradnjom narušeni su i ventilacijski koridori, a zagađenost zraka postala je sve veća.

Godine 2005. usvojen je Zakon o prostornom uređenju KS koji je na snazi do 2017. godine. U članu 46. ovog zakona bilo je propisano da se u slučaju evidentnih nedostataka, nedorečenosti i razlika u grafičkom i tekstualnom dijelu plana može izvršiti korekcija, ali da se korekcijom ne može mijenjati osnovni koncept.

VEZANI TEKST: Ozvaničena borba protiv korupcije u građenju, podrška stiže od SAD, EU, Velike Britanije

Zina Ruždić iz Zavoda za planiranje KS kaže da su se te korekcije počele koristiti za izmjene planova za druge potrebe.

Zina Ruždić, Zavod za planiranje KS

Doživjele su ekspanziju 2010., 2011. godine, te su postale uvriježena norma ponašanja. Tako su se pojedine „želje“ rješavale putem korekcija.

VEZANI TEKST: Kako je za samo nekoliko dana na Ilidži izdato 12 rješenja za gradnju u vodozaštitnoj zoni!

Prema dokumentaciji Ureda za borbu protiv korupcije, sarajevsko naselje „Tibra“ je jedan primjer tzv, nehumanog življenja u Sarajevu.

Regulacioni plan Stup-Nukleus usvojen je 2002. godine. Sedam godina kasnije načelnik općine Ilidža Senaid Memić verifikuje odluku o njegovoj korekciji čime se mijenjaju horizontalni i vertikalni gabariti i dodaje nova građevina.

Iz općinske službe Ilidža su naveli da je, koristeći korekciju provedbenog plana, a kojom se može mijenjati osnovni koncept, došlo je do zloupotrebe u spratnosti objekata. Naprimjer od predviđenih pet spratova nakon završene korekcije na istoj lokaciji se predvidjelo 12 spratova bez obzira na ograničene prostorne mogućnosti.

Arhitekta Hasan Ćemalović navodi da je to van civilizacijskog stanovanja.

Hasan Ćemalović, arhitekta

– Ja sam tada rekao da će u tom naselju biti najviše samoubistava i kriminala. Zbog takvog ambijenta i uslova, i to se potvrdilo – kazao je Ćemalović.

Drugi primjer je regulacioni plan „Alipašin most VII“ (Otoka) koji je usvojen 2007. godine. Osam godina kasnije načelnik općine Novi Grad Semir Efendić verifikuje i donosi odluku o korekciji izmjana i dopuna ovog plana.

Iz ove općine pak ističu da su korekcijom plana izjednačene spratnosti svih lamela. Planirane lamele su, kažu, i dalje 6 do 7 spratova niže u odnosu na izgrađene objekte s druge strane Miljacke.

Međutim, za određene objekte promijenjena je namjena iz poslovnih u stambeno-poslovne sa povećanjem spratnosti.

Treći primjer je regulacioni plan „Centar Novo Sarajevo“. Korigovana je površina parcele, namjena i spratnost objekta „Sarajevo Tower“. Danas je to postao stambeno-poslovni objekat sa čak 26 spratova koji se rasprostire na 60.000 kvadrata!

Ovaj regulacioni plan usvojen je 2008. godine i pretrpio je više izmjena i dopuna.

Verfikacija odluke o izmjeni plana iz 2014. godine (načelnik je bio Nedžad Koldžo) i odnosila se na lokalitetu Sarajevo-tower.

– Mi njega sada nazivamo incident u prostoru jer kao takav izazvao velike probleme u prostoru – kazala je Zina Ruždić iz Zavoda za planiranje KS.

VEZANI TEKST: Kafedžić: Evo kako funkcioniše sprega investitora i političara u Kantonu Sarajevo

Iz Općine Novo Sarajevo kažu da općinska služba za oblast prostornog uređenja ne može dostaviti mišljenje da li je navedeni objekat izgrađen u skladu sa ubranističkim standardima jer je kontrola u nadležnosti kantonalne građevinske inspekcije.