BiH

Zastupnik u Predstavničkom domu PFBIH

Karajbić: Tražimo donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću

27/07/2020

U Inicijativi se ističe da je donošenje ovog Zakona od velikog značaja za unaprijeđenje socijalnog dijaloga, čiji je cilj da se zakoni i javne politike iz oblasti rada, socijalne i ekonomske politike donose uz puno učešće socijalnih partnera

Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije donesen, iako je pravni osnov za njegovo donošenje sadržan u odredbama Zakona o radu, a zanemarivanje ovog tijela donosi brojne probleme u FBiH, što je vidljivo i kroz današnje proteste. Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karajbić, uputio je u parlamentarnu proceduru Inicijativu za donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

“Aktuelna Vlada FBiH već šest godina svojim zanemarivanjem predstavnika radnika ali i poslodavaca pravi haos i donosi zakone koji nikome ne odgovaraju, a jedan od pokazatelja su i današnji protesti Saveza samostalnih sindikata BiH. Na nivou FBiH postoji Ekonomsko-socijalno vijeće kao tripartitno tijelo za vođenje socijalnog dijaloga, no nepostojanje Zakona kojim se uređuje njegov sastav, nadležnost, ovlaštenja i druga značajna pitanja razlog su njegove nefunkcionalnosti. Tačnije, Vlada FBiH zbog nepostojanja zakona često zanemaruje i preskače ovo tijelo. Imamo zapanjujuću situaciju da se ESV nije sastajao duže od dvije godine, tačnije od oktobra 2017. do decembra 2019. godine”, upozorava Karajbić.

U Inicijativi se ističe da je donošenje ovog Zakona od velikog značaja za unaprijeđenje socijalnog dijaloga, čiji je cilj da se zakoni i javne politike iz oblasti rada, socijalne i ekonomske politike donose uz puno učešće socijalnih partnera.

“Socijalni dijalog je srce evropskog socijalnog modela koji socijalnim partnerima omogućava da aktivno doprinose izradi evropske socijalne politike i politike zapošljavanja. Donošenje ovog Zakona u FBiH značajno bi doprinijelo kvaliteti socijalnog dijaloga te dalo garanciju sindikatima i udruženjima poslodavaca da će se njihovi prijedlozi uzimati ozbiljno i imati značajan doprinos u procesu oblikovanja javnih politika iz oblasti rada, socijalne i ekonomske politike. Postojeći pristup koji omogućava da se ESV ne sastaje i dvije godine, iako smo na samom dnu i ekonomskih i radničkih i socijalnih skala Europe, je potpuno nedopustiv”, ističe Karajbić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.