BiH

fond piors

Karcinom najčešći uzročnik gubitka radne sposobnosti u RS-u

20/01/2020

Kao uzrok nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti u domaćem osiguranju dominiraju maligne bolesti sa 26,41 odsto, potom duševne bolesti sa 21,50 odsto i kardiovaskularne bolesti sa 17,55 odsto

Karcinom je i dalje najzastupnjeniji uzročnik nastanka invalidnosti, odnosno gubitka radne sposobnosti sa trendom povećanja u odnosu na dva druga, preovlađujuća – duševne i kardiovaskularne bolesti, saopšteno je iz Fonda za penzijsko–invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske.

U 2019. godini karcinomi zajedno sa duševnim i kardiovaskularnim bolestima čini više od 65 odsto uzroka nastanka trajne invalidnosti, odnosno gubitka radne sposobnosti.

U stručnim krugovima to se ocjenjuje kao vrlo nepovoljno, a najčešće obrazlaže modernim i brzim načinom života, sa stresom, zagađenjem vazduha, vode, hrane, nezdravom ishranom.

U saopštenju se ističe da se ocjene stručnjaka o dominaciji karcinoma i duševnih bolesti, kao uzročnika invalidnosti na ovim prostorima dovode u direktnu vezu sa ratnim događajima od 1992. do 1995. godine i bombardovanjem projektilima sa osiromašenim uranijumom.

U Fondu PIO RS kažu da su u postupcima rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u periodu januar-decembar 2019. godine izvršene 4.562 ocjene radne sposobnosti, što je za 229 ovakvih ocjena manje nego 2018. godine.

Od ukupnog broja vještačenja radne sposobnosti u prošloj godini, 3.044 ocjena radne sposobnosti odnose se na domaće osiguranje u RS, a 1.518 ocjena na osiguranje sa elementima inostranosti.

Gubitak radne sposobnosti, kao posljedica bolesti, u domaćem osiguranju utvrđen je u 1.060 ili 34,82 odsto slučajeva, dok je kod ino-ocjene radne sposobnosti utvrđen u 642 ili 42,29 odsto slučajeva.

Osim gubitka radne sposobnosti, organi vještačenja u ostalim modalitetima ocjene utvrdili su da liječenje nije završeno ili da kod osiguranika postoji preostala radna sposobnost.

Kao uzrok nastanka invalidnosti-gubitka radne sposobnosti u domaćem osiguranju dominiraju maligne bolesti sa 26,41 odsto, potom duševne bolesti sa 21,50 odsto i kardiovaskularne bolesti sa 17,55 odsto.

Ostale bolesti, poput bolesti nervnog i mišićno-koštanog sistema i žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, u manjem su obimu uzročnici nastanka invalidnosti.

Kod gubitka radne sposobnosti za osiguranike sa prebivalištem u inostranstvu, takođe, dominiraju maligne bolesti sa 26,16 odsto, slijede kardiovaskularne bolesti sa 23,20 odsto, dok duševne bolesti zauzimaju treće mjesto sa 16,66 odsto.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.