BiH

Zastupničko pitanje Damira Arnauta

Ko je ambasadoru Kozariću u Sarajevu odobrio troškove za kolačiće u kajmaku, šarenu dolmu…

21/04/2021

Zvaničan akt otišao MVP-u: Ko je odobrio ceh od 370 KM van akreditiranog područja ambasadora

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Damir Arnaut (Naša stranka) uputio je dopunska poslanička pitanja za ministricu vanjskih poslova BiH Biseru Turković a tiču se troškova reprezentacije ambasadora BiH u Austriji Kemala Kozarića.

Piše: A. DUČIĆ

Uz napomenu da već šestu urgenciju dostavlja ministrici, Arnaut pita da li je i po kojem osnovu MVP odobrilo troškove reprezentacije ambasadora Kozarića koje je napravio van područja svoje akreditacije, odnosno tokom boravka u Sarajevu.

Arnaut podvlači u ovom aktu da ti troškovi uključuju proizvode poput „kolačića u kajmaku, jagnjeću džigericu, šarenu dolmu, klepe, domaću tarhanu i slične delicije, „ali ne sadrži „elemente opravdanosti“, kao ni spisak gostiju, kako to eksplicitno nalažu instrukcije MVP BiH, kao i troškova tadašnje ambasadorice u Berlinu Ankice Gudeljević koja nije dostavila izvještaj opravdanosti troškova reprezentacije za potrebe svog oproštajnog prijema“.

Tako je Arnaut kao jedno do dopunskih pitanja naveo:

– Po kom osnovu je MVP BiH odobrio troškove reprezentacije ambasadora BiH u Beču Kemala Kozarića koje je navedeni napravio u Sarajevu, 23. februara 2019. g. u ugostiteljskom objektu „UR Din“, Vrbanjuša 106, Sarajevo, u iznosu od čak 370,13 KM.

Njegova druga pitanja ministrici vanjskih poslova BiH glase:

– Zbog čega u sva tri slučaja, a posebno po pitanju troškova reprezentacije ambasada BiH u Beču i Berlinu, uz račune nikada nisu dostavljani akti vezani za opravdanost troškova, a uzimajući u obzir eksplicitne instrukcije MVP BiH da „Svaki račun za reprezentaciju treba da sadrži elemente opravdanosti poslovnog događaja u čiju svrhu je nastao trošak reprezentacije. Potpis ovlaštenog lica i spisak gostiju, a kod organizacije prijema detaljan izvještaj“.

– Zbog čega MVP BiH toleriše praksu navedene dvije ambasade po kojoj računi za reprezentaciju – i pored enormnih iznosa – od svih navedenih elemenata u pravilu sadrže samo potpis ovlaštenog lica, odnosno ambasadora?

– Da li MVP BiH smatra da ambasadori BiH mogu troškove reprezentacije ostvarivati van područja svoje akreditacije?

– Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, po kom zakonskom osnovu?

– Ukoliko je odgovor na pitanje broj 4. negativan, da je li MVP poduzeo bilo kakve radnje po tom pitanju?

– Zbog čega MVP BiH ne primjenjuje svoju navedenu instrukciju na ova tri DKP BiH koja su odabrana po metodi slučajnog uzorka?

– Da li MVP BiH uopšte primjenjuje svoju navedenu instrukciju, na bilo koji DKP BiH?

– Koje mjere MVP BiH planira poduzeti po pitanju primjene svoje instrukcije?

– Dostaviti detaljne finansijske izvještaje za ambasade BiH u Beču i Berlinu za period april-novembar 2019. godine

– Da li će MVP BiH analizirati troškove svih DKP BiH, u svjetlu ovih poslaničkih pitanja i relevatnih saznanja.

– Ukoliko hoće, dostavititi detaljan plan i kalendar idućih poteza u idućih 30 dana.

– Ukoliko neće, dostaviti detaljne finansijske izvještaje svih DKP BiH od oktobra 2018. do novembra 2019. godine.

– Da li će MVP BiH o ovim pitanjima zatražiti pomoć nadležnih organa?

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.