BiH

CCI

Količina neiskorištenog otpada napunila bi 375 nogometnih terena u visini dva metra

06/12/2019

Ovi poražavajući podaci, kako je dodao, ukazuju na hitnost u rješavanju ovog problema u smislu maksimalne koordinacije i odgovornosti svih u lancu upravljanja otpadom

Centri civilnih incitiva (CCI) danas su u Sarajevu predstavili kontintinuiranu kampanju pod nazivom „Otpad kao resurs i alternativno gorivo – RDF“ kojem žele upozoriti na problem odlaganja velikih količina komunalnog otpada, na moguće posljedice koje uzrokuje odbačeni i odloženi otpad u prirodu, kao i prijedlog smjernica za doprinos u rješavanju ovog problema poštivajući uspostvaljeni sistem i hijararhiju upravljanja otpadom.

Projekt menadžer CCI-a Dževad Glinac na pres-konferenciji je rekao da se, prema procjenama, svake godine u Federaciji BiH 750.000 tona otpada neiskorišteno baci.

– Količina neiskorištenog otpada, koji završi na odlagalištima ili u prirodi, napunio bi 375 nogometnih terena u visini dva metra ili konvoj komunalnih kamiona od Sarajava do Beča – ilustrirao je Glinac.

Ovi poražavajući podaci, kako je dodao, ukazuju na hitnost u rješavanju ovog problema u smislu maksimalne koordinacije i odgovornosti svih u lancu upravljanja otpadom i mijenjanjem paradigme tako da otpad treba sve više smatrati resursom i izvorom energije, a sve manje odlagati na deponije.

CCI su, prema riječima projekt menadžera Zorana Adžaipa, u novembru ove godine proveli istraživanje javnog mnjenja u FBiH o temi komunalnog otpada. Neki od rezultata pokazuju da se samo 13 posto građana izjasnilo da razvrstava svoj otpad, dok 10 posto to ne želi raditi. Oko 70 posto građana se izjasnilo da nemaju u blizini spremnike za razvrstavanje kućnog otpada. Ono što ohrabruje, naglasio je Adžaip, jeste činjenica da većina građana podržava da se kućni otpad iskoristi kao resurs i izvor energije, a sve manje odlaže na deponije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.