BiH

dugogodišnje kršenje zakona

Komora magistara farmacije BPK poziva nadležne institucije da zaustave nezakoniti rad apoteke „Diva Medica“

11/08/2021

"Privatna zdravstvena ustanova - Apoteka "Diva Medica" Goražde, sa sjedištem u ul. Zdravstvenih radnika bb, MBS: 45-05-0001-15, JIB: 4245075720006 (u daljem tekstu Apoteka), već sedam godina posluje i osniva ogranke, na osnovu Rješenja koje je nezakonito doneseno, bez mišljenja nadležne komore, krivotvorenjem isprava i protekcijom organa uprave u Goraždu. Naprijed navedeno dokazuje presuda Vrhovnog suda FBiH iz septembra 2019. godine koja, nažalost, ni do danas nije ispoštovana"

Komora magistara farmacije BPK objavila je saopštenje kojim poziva nadležne institucije da konačno zaustave višegodišnji nezakoniti rad  apoteke „Diva Medica“, a prenosimo ga u nastavku u cijelosti:

“Zbog višegodišnjeg kršenja zakona i brojnih zloupotreba, ovim putem javno pozivamo nadležne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da konačno zaustave bezakonje i nanošenje štete poslovnim subjektima koji posluju u skladu sa zakonom.

Naime, privatna zdravstvena ustanova – Apoteka “Diva Medica” Goražde, sa sjedištem u ul. Zdravstvenih radnika bb, MBS: 45-05-0001-15, JIB: 4245075720006 (u daljem tekstu Apoteka), već sedam godina posluje i osniva ogranke, na osnovu Rješenja koje je nezakonito doneseno, bez mišljenja nadležne komore, krivotvorenjem isprava i protekcijom organa uprave u Goraždu. Naprijed navedeno dokazuje presuda Vrhovnog suda FBiH iz septembra 2019. godine koja, nažalost, ni do danas nije ispoštovana.

Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije (“Službene novine Federacije BiH” br.44/12, 23/13 i 27/14), u članu 4. propisuje da cestovna udaljenost između dvije apoteke ne može biti manja od 400 m, što se utvrđuje geodetskim izmjerom, dok član 16. istog Pravilnika propisuje da apoteka kao zdravstvena ustanova mora osigurati površinu radnog prostora od najmanje 65m2.  Član 56. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da Mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove daje nadležna komora, što je u ovom slučaju Komora magistara farmacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što je Komora utvrdila da Apoteka ne ispunjava uslove cestovne udaljenosti, niti uslove kvadrature, nije izdala pozitivno mišljenje, međutim to Apoteku nije spriječilo da se osnuje, jer je uspjela ishodovati mišljenje Federalne komore, koja uopće nije nadležna za davanje ovakvog mišljenja, te je umjesto geodetskog izmjera priložila izvod iz Katastarskog plana, koji opet naglašavamo nije Pravilnikom propisan kao mjerodavan dokaz utvrđivanja ispunjenja uslova cestovne udaljenosti, jer ne prikazuje preciznu cestovnu udaljenost, što je potvrđeno Presudom Općinskog suda u Goraždu.

Na osnovu ovog, nezakonitog mišljenja i nezakonitog dokaza ispunjenosti uslova cestovne udaljenosti, Ministarstvo zdravstva BPK Goražde 2015. godine donijelo je nezakonito rješenje kojim se odobrava rad Apoteci. Sve navedeno je utvrđeno u presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, pa je postupak ponovno vraćen na odlučivanje nadležnom, Federalnom ministarstvu zdravstva. Dakle ovaj postupak je trajao šest godina.

Nakon donošenja presude Vrhovnog suda FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva je trebalo postupiti u roku od 15 dana i riješiti o žalbi koja je bila predmet upravnog spora. Međutim, Federalno ministarstvo zdravstva je opet protivno članu 227 stav 3. Zakona o upravnom postupku predmet vratilo prvostepenom organu, odnosno Ministarstvu zdravstva BPK Goražde na ponovni postupak, iako nije imalo nikakvo zakonsko uporište za ovakvo postupanje.

Na ovakav način Federalno ministarstvo zdravstva, ne samo da je postupilo protivno Presudi Vrhovnog suda Federacije, protivno Zakonu o upravnom postupku, već je spornoj apoteci omogućilo pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa u ponovljenom postupku, na koje ne bi imali pravo u slučaju da je ovaj organ postupio u skladu sa zakonom i sam odlučio o žalbi, što mu je bila zakonska obaveza.

Svjesno ili nesvjesno, pod izgovorom efikasnosti postupka, postupak se otegao na dodatne dvije godine. U konačnici, trenutno Federalno ministarstvo zdravstva treba da odluči o dvije žalbe, prvoj po Presudi Vrhovnog suda Federacije, i drugoj koja nije ni mogla biti izjavljena, na Rješenje Kantonalnog ministarstva zdravstva BPK kojim se u ponovnom postupku utvrđuje da Apoteka ne ispunjava uslove prostora, opreme i kadra za rad Apoteke, što predstavlja presedan u pravnoj praksi.

Komora magistara farmacije BPK Goražde je strukovno udruženje nadležno za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja apoteka te je u ovom predmetu, kao i svim drugim, apsolutno poštovala relevantne zakonske i podzakonske akte te i pored svih pritisaka nije bila u mogućnosti dati pozitivno mišljenje o osnivanju apoteke „DIVA MEDICA“ zbog jednostavne činjenice da ista ne ispunjava zakonske uslove za rad.

Ono što želimo poručiti javnosti i nadležnim organima jeste da ćemo, kao i do sada, maksimalno istrajati na poštivanju zakonitosti, zakonitom radu i poslovanju. Iako su propisi iz ove oblasti vrlo jasni, u ovom predmetu je više organa postupilo nestručno zbog čega se cijeli ovaj proces rastegao na više od sedam godina, tokom kojih je nanesena šteta privrednim subjektima koji posluju u skladu sa zakonom. Zbog ovakvih i brojnih drugih primjera, ne čudi da je opšti utisak javnosti u Bosni i Hercegovini da se ne isplati poslovati u skladu sa zakonima.

Osnovni argument za nezakonit rad navedene Apoteke je da nisu jedini, i da je Federalna komora magistara farmacije i drugima izdavala ovakva pozitivna mišljenja, međutim, podsjećamo da ukoliko postoji jasan zakonski propis, praksa koja je protivna takvom zakonskom propisu predstavlja grubo i svjesno kršenje zakona.

Kako bi se ova saga konačno privela svom kraju, zahtijevamo od Federalnog ministarstva zdravstva, kod kojeg se na rješavanju trenutno nalazi ovaj predmet, samo da isti riješi u skladu sa zakonom i primjenjivim propisima i na taj način pošalje poruku da se pokušaji zaobilaženja zakonskih propisa u konačnici ipak ne isplate”, stoji u njihovom saopštenju.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.