mostar

Konferencija o pravosuđu: Svi sudovi trebaju primjenjivati ista stajališta

FNA_152789

Britanski ambasador u BiH Matt Field naglasio je kako najviše sudske instance u BiH, uključujući i one na državnom nivou, imaju ključnu ulogu u osiguravanju jednakosti svih građana

Predstavnici Ustavnog suda BiH, Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV BiH) i redovnih sudova okupili su se u Mostaru gdje će danas i sutra razgovarati o harmonizaciji sudske prakse u BiH.

Tim povodom održana je konferencija ‘Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvješća o primjeni standarda zaštite prava iz čl. II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH, odnosno čl. 3. i 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse. Konferenciju su organizirali Ustavni sud BiH, AIRE centar Program za zapadni Balkan i VSTV BiH uz potporu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić kazao je kako su teme današnje konferencije zabrana nehumanog ponašanja i mučenja te pravo na obiteljski život.

– Uzeli smo ova dva prava jer se dotiču mjera koje pokreće pandemija covida-19 i zadiranje u ljudska prava, kao i migracija gdje imamo različita ponašanja prema migrantima, a koja često zadiru u njihova prava – naglasio je Tadić, kazavši kako u BiH postoje četiri pravna sustava, a da je jedini krovni kojem se ugroženi mogu obratiti Ustavni sud BiH.

– Ali ne stignu svi do Ustavnog suda i zato smo kroz publikacije prikazali našu praksu, praksu redovnih sudova i praksu Europskog suda za ljudska prava. Na taj način činimo napore da se harmonizira sudska praksa, a time podigne stupanj zaštite ljudskih prava i općenito prava koje garantira Ustav – ustvrdio je predsjednik Ustavnog suda.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za zapadni Balkan AIRE centra smatra kako je ujednačavanje sudske prakse, što je tema današnje konferencije, neophodan aspekt svakog pravnog sustava jer dosljedna sudska praksa osigurava pravnu sigurnost za sve građane.

– Različito postupanje u pojedinačnim predmetima koji su zasnovani na istom ili sličnom činjeničnom stanju dovodi do pravne nesigurnosti i može ukazati na propust sustava, na njegovu zlouporabu i nejednakost u primjeni prava – kazala je Braithwaite.

Dodala je kako je zbog toga važno da suci imaju pristup utvrđenoj sudskoj praksi kako bi je mogli slijediti tokom donošenja odluka.

Braithwaite je najavila da će na konferenciji biti predstavljeno Izvješće o praksi sudova u BiH u pogledu prava na privatni i obiteljski život, dom i prepisku te sudskoj praksi u pogledu prava lica da ne bude podvrgnuto mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Ocijenila je kako se zaštita ovih prava pokazala važnom u vrijeme pandemije covida-19, ali i u razdobljima migrantskih kretanja, kada je povećana mogućnost pokretanja postupaka zbog povrede ovih prava.

Uz to, navela je kako Izvještaj nudi pregled relevantne sudske prakse u ovoj oblasti kao smjernicu domaćim sudovima za njihovo dalje postupanje.

Britanski ambasador u BiH Matt Field naglasio je kako najviše sudske instance u BiH, uključujući i one na državnom nivou, imaju ključnu ulogu u osiguravanju jednakosti svih građana.

Ustvrdio je kako će tokom sutrašnjeg dana konferencije biti predstavljena ‘Baza sudske prakse’ koja sadrži više od 2.000 pravnih stajališta s pratećim odlukama najviših sudova u BiH, a namijenjena je sucima i bit će dostupna cjelokupnoj pravosudnoj zajednici i građanima u BiH.

– Baza će omogućiti transparentnost i učinkovitost upravljanja predmetima te će jamčiti povjerenje javnosti u pravosudni sustav BiH – dodao je ambasador Field, potom naglasivši kako postoji nezadovoljstvo pravosudnim sustavom u BiH, no da postoji dovoljno volje da se zajedno ide ka napretku.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija kazao je kako u pitanju ujednačavanje sudske prakse, BiH ima problem jer nema Vrhovni sud BiH koji bi obavljao tu funkciju.

Naveo je kako je VSTV preuzeo inicijativu, napravio suradnju između vrhovnih sudova FBiH i RS-a te organizirao panele na kojima se ujednačava sudska praksa.

Na taj je način, smatra, VSTV u suradnji s dva najviša suda u državi, preuzeo ulogu koju bi trebao obavljati Vrhovni sud BiH.

Zaključeno je kako ujednačena sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom, pravnu sigurnost, višu razinu zaštite ljudskih prava, čime se ostvaruje princip vladavine prava čemu teži svaka demokratska država.

Zbog toga je neophodno, navedeno je na konferenciji, da svi sudovi imaju pristup pravnim stajalištima koja će slijediti i primjenjivati prilikom donošenja svojih odluka.