Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ko je profitirao?

Kontrola benzinskih pumpi u FBiH opet zakazala: “Nestalo” 283.232 litra goriva?!

benzinska pumpa
Ilustracija: Pixabay

Kako je moguće ovoliko odustupanje iako su sve benzinske pumpe uvezane u sistem? Šta su radile inspekcije?

Federalni revizori su ponovo utvrdili odstupanje stanja goriva tokom jedne godine. U izvještaju za 2023. godinu ustanovili su odstupanje od 280.322 litra goriva! Toliko, naime, nije prikazano u knjigama, a u izvještaju se navodi da se radi o nedovoljnom nadzoru nad prometom naftnih derivate.

Ministarstvo trgovine FBiH, navode revizori, je uputilo 41 zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i 282 zahtjeva kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, za provođenje inspekcijskog nadzora nad benzinskim pumpama.

Nedostatak informacija

Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je samo šest, a kantonalne 81 povratnu informaciju (zapisnika) o provedenom nadzoru. Upravo navedeno, ističu revizori, ima za posljedicu iskazano odstupanje stanja goriva na kraju izvještajnog razdoblja od 280.322 litara,

Faksimil dijela izvještaja revizora

Inače, u slučajevima prestanka rada elektronskih mjernih sistema, naprimjer kod kvara sonde, vlasnici benzinskih pumpi obvezni su obavijestiti izabranog servisera u roku od jednog sata, a serviseri su obvezni prijavljeni kvar otkloniti u roku od sedam dana.

Kvar na sondi

Nadalje, u slučajevima kvara na sondi elektronski mjerni sistemi registriraju sve provedene aktivnosti (točenje, istakanje), ali se ti podaci iz perioda prekida rada, po nalogu izabranog servisera, naknadno dostavljaju na server kontrolnog organa.

Prema prezentiranim podacima, navode revizori, nabavljena količina goriva u 2023. godini iznosila je 817.400.632 litra, a istočena količina goriva 818.507.895 litara dok su zalihe na početku godine iznosile 25.667.729 litara, a na kraju godine 24.840.787 litara.

Dodaju i da je Federalna uprava za inspekcijske poslove u postupcima nadzora po zahtjevima Ministarstva izdala sedam prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 28.000 KM