BiH

Kredit od 5,5 miliona KM bugojanskom Binasu, 150.000 KM KSBiH

30/06/2016

Vlada FBiH danas je odobrila reprogram komisionog kredita Operatora – Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade FBiH. Kredit će biti reprogramiran na rok od 12 mjeseci, što uključuje dvomjesečni grace period, te kamatnu stopu

Danas je privrednom društvu Binas d.d. Bugojno odobren kredit od 5.624.237,34 KM iz dijela sredstava na računima komisionih projekata Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH.

Sredstva su odobrena s rokom otplate od 120 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci i kamatnu stopu od pet posto.

Sredstva su isključivo namijenjena za izmirenje obaveza po komisionim kreditima Binasa kod Razvojne banke (2.706.237,34 KM) i za finansiranje proizvodnje po zaključenim ugovorima (2.918.000 KM).

Federalna vlada dala je saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Košarkaškom savezu BiH u iznosu od 150.000 KM.

Feroelektro vraćen Vladi

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o preuzimanju privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo.

Izvršenom primopredajom je Feroelektro vraćen na upravljanje Vladi Federacije BiH, čime su stvoreni uslovi da novoizabrani organi društva, predsjednik i članovi Nadzornog odbora i v.d. direktor u svom radu postupaju u skladu sa zakonom i interesima većinskog dioničara i dioničkog društva.

Komentari