BiH

ministar u vladi ks

Krivić: Pratimo epidemiološku situaciju, nadamo se nastavi bez ograničenja

12/09/2020

Nova školska godina za učenike na području Kantona Sarajevo počela je 1. septembra, a odvija se u skladu s epidemiološkom situacijom

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić zadovoljan je angažmanom nastavnika i ostalih sudionika u obrazovnom procesu, u periodu od početka rada u uvjetima pandemije virusa korona, prati epidemiološku situaciju te ističe da se u skladu s tim i organizira nastavni proces.

– Od 15. marta, odkad smo imali intenzivnu online nastavu, nastavnici su se pokazali kao iznimno poduzetni, bili su prilično snalažljivi. Međutim, ovo je sad drugačije vrijeme. Obišao sam dvadesetak škola u KS, vidio na koji način je organiziran prijem prvačića. Odradili su to dobro. Ako to epidemiološka situacija dozvoli, ostat ćemo na kursu povratka svih učenika u školske klupe. To ide postepeno, probleme rješavamo u hodu – smatra ministar Krivić.

Nada se da će epidemiološka situacija biti povoljna i da će se uskoro svi učenici vratiti nastavi u školskim klupama, bez ograničenja. Od svih aktera u obrazovanju očekuje da i dalje vode računa o onome što čuva zdravlje svih – čist, dezinficiran i provjetren prostor, distanca od 1,5 metar te nošenje zaštitne maske.

Nova školska godina za učenike na području Kantona Sarajevo počela je 1. septembra, a odvija se u skladu s epidemiološkom situacijom. Imaju, kaže ministar, već neka iskustva, izdali su i određena uputstva za rad.

Tako će se od ponedjeljka 14. septembra u školske klupe vratiti učenici od V, odnosno od VI do IX razreda osnovne škole po kombinovanom modelu nastave, koji se realizira sa maksimalno 15 učenika u učionici.

Redovnim školskim obavezama vraćaju se i srednjoškolci koji pohađaju I i IV razred, dok će đaci II i III razreda i dalje raditi na daljinu, tj. online. Međutim, ako epidemiološka situacija bude stabilna, 12. oktobra se i oni vraćaju u školu.

Prema planu, učenici I i IV razreda srednjih škola jednu sedmicu bi pohađali nastavu u školama, dok bi drugu dobijali nastavni materijal putem online platformi.

I u osnovnim i srednjim školama časovi će trajati po 30 minuta. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija, te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz tih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. Mali odmor u osnovnim školama će trajati pet minuta, dok veliki neće biti realiziran.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS izdate od Zavoda za javno zdravstvo KS.

Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije, a primjenjivat će se za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će, na osnovu dostavljenih izvještaja, pažljivo analizirati stanje na terenu te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.