BiH

Federacija BiH

Krizni štab donio novu naredbu i preporuke u borbi protiv koronavirusa

16/10/2020

Novom naredbom opšte mjere iz ranije naredbe produžene su, a proširena je dijelom koji se odnosi na održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta FBiH, kazali iz Kriznog štaba FMZ-a

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu naredbu i preporuke koje se primjenjuju od petka (16. oktobar) te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje, prenosi Anadolu Agency (AA).

Novom naredbom opšte mjere iz ranije naredbe produžene su, a proširena je dijelom koji se odnosi na održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta FBiH.

“Izuzetno od opšte naredbe kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje ljudi ne više od 50 osoba, dozvoljava se održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta Federacije BiH, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, koji su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uslovom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Parlamenta FBiH omogućava provođenje navedenih mjera”, kaže se u naredbi.

Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naredbom je naloženo da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke kantonalnog zavoda za javno zdravstvo donesu naredbu za održavanja sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona.

Zavod za javno zdravstvo FBiH izdao je i “Preporuke za rad i održavanje sjednica parlamentarnih skupština u kontekstu COVID-19”, a u cilju zaštite zdravlja osoba koje prisustvuju sjednicama.

“Kako u radu skupština učestvuje veći broj osoba, kako zastupnika tako i pomoćnog osoblja, u radu je neophodno temeljno sprovoditi mjere za sprečavanje širenja COVID-19. Kako bi se osigurala adekvatna fizička udaljenost između osoba za vrijeme sjednice, preporučuje se da se koristi svako drugo ili treće mjesto za sjedenje u zavisnosti od kapaciteta sale. U zatvorenom prostoru sve osobe moraju nositi zaštitne maske preko usta i nosa, a u skladu sa naredbama nadležnih organa”, navodi se između ostalog u preporukama.

Naredbom Kriznog štaba FMZ-a organizacija predizborne kampanje i drugih političkih skupova u FBiH u 2020. godini odvija se uz poštivanje svih mjera navedenih u poglavlju koje definiše okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru, te broj dozvoljenih osoba na otvorenom i zatvorenom prostoru, što uključuje i obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera iz ove naredbe i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciii BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, za sve one na koje se preporuke odnose, ističu iz FMZ-a.

Naredbom Kriznog štaba FMZ-a i dalje je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba, sa izuzetkom Kantona Sarajevo gdje je obavezno nošenje maski na otvorenom.

Naredbom se dozvoljava kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove kantonalne uprave za inspekcijske poslova, kao i inspekcije organizovane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, kao i kontrolu ove naredbe.

Stanovništvu na području FBiH preporučuje se da zbog COVID-19 epidemiološke situacije izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom doktoru kako bi dobili daljnja uputstva.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.