Kučuk: Zdravstvene ustanove prilagoditi za osobe s kongitivnim oštećenjima

okrugl isto – opca bolnica

Stručnjaci raznih profila okupili su se danas u Općoj bolnici ‘Prim.dr. Abdulah Nakaš’ na skupu koji ima za cilj ukazati na važnost adekvatnog tretiranja osoba s kongitivnim oštećenjima i prilagođavanja prostora u zdravstvenim ustanovama za njihove kao i za mogućnosti osoba s bilo kojim od drugih oblika oštećenja.

Direktor Centra za demenciju Sarajevo Osman Kučuk pojasnio je u izjavi za Fenu da ovdašnje zdravstvene ustanove uglavnom nisu prilagođene za samostalno kretanje osoba s kongitivnim oštećenjima.

Za njih su tako nesavladive barijere u kretanju prostorom npr. nerazumljive markacije (mali i neadekvatni putokazi), pogrešno osvjetljenje, neprimjeren dizajn prostora, pogrešno korištenje boja, loša prostorna organizacija i zamršene hodne linije.

– Bitno je da se prostori (vanjski i unutarnji) naprave pristupačnijim za korištenje. Putokaz ako je jasan, pomaže zdravoj, a posebno bolesnoj osobi – naglasio je.

Osoba s kongitivnim oštećenjima mogu imati probleme s prepoznavanjem i viđenjem boja, prepoznavanjem, viđenjem i imenovanjem oblika, percepcijom prostora, orijentacijom, razumijevanjem slika i natpisa, a samo osoba s demencijom u BiH ima oko 150.000.

Podsjetio je na podatak da Konvencija UN-a o ljudskim pravima osoba s invaliditetom definira da ‘osobe s invaliditetom uključuju one koje imaju dugotrajno fizičko, mentalno, intelektualno ili senzorno oštećenje koje u interakciji s različitim preprekama mogu ometati njihovo puno i efektno učešće u društvu na jednakoj osnovi sa drugima’.

Direktor Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ Zlatko Kravić u uvodnom obraćanju na skupu istaknuo je važnost jasnog definiranja još jedne kategorije osoba s onesposobljenjem da bi im se omogućio što bolji pristup.

Napominje da ta bolnica, s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), provodi prilot projekt uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI).

O ISOSI je, na okruglom stolu, govorio direktor AKAZ-a Ahmed Novo istaknuvši da su to prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom.

– Najveća vrijednost tih standarda je što su u izradi sudjelovale osobe s invaliditetom i udruženja koja ih okupljaju, kao i Centar za demenciju koji se prijedlozima i sugestijama uključio u dopunu – kazao je Novo.

Skup službenog naziva ‘Označavanje prostora u zdravstvenim ustanovama za osobe sa kognitivnim oštećenjem i invaliditetom“ upriličen je uz Svjetski dan Alzhajmerove bolesti koji se obilježava 21. septembra, a bila je to prilika da se na stručan način sagleda problematika dementnih osoba i njihovih njegovatelja s ciljem podizanja nivoa svijesti o toj bolesti.

Alzheimerova bolest je progresivna degenerativna bolest mozga koja pogađa prvenstveno osobe starije od 65 godina. Obilježava je postupni gubitak funkcija mozga zbog oštećenja nervnih ćelija. Bolest uništava memoriju i druge važne mentalne funkcije i dovodi do gubitka intelektualnih i socijalnih vještina.

Naučnici tvrde da je Alzheimerova bolest rezultat kombinacije genetskih faktora, načina života i faktora sredine. Medikamenti koji se koriste za liječenje smanjuju simptome, ne mogu da izliječe uzrok ali odgađaju rapidno propadanje ličnosti.