Podnesena tužba

Lager nastavlja kopati ugalj u Sanskom Mostu bez okolišne dozvole

povrsinski kop sanski most – centar za zivotnu sredinu

Zbog nesavjesnog djelovanja, koje je za posljedicu, u nekoliko navrata, imalo zagađenje rijeke Blihe, nadležna inspekcija izdala je nekoliko prekršajnih naloga kompaniji Lager. Ovo je ujedno predstavljalo i osnov za preispitivanje i izmjenu, pa čak i za ukidanje okolinske dozvole. Međutim, Ministarstvo nije preduzelo ove radnje

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu u upravnom sporu protiv zaključka Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kojim se odbacuje zahtjev za obnovu okolinske dozvole koji je podnijela kompanija “LAGER” d.o.o. Posušje za površinsku eksploataciju mrkog uglja na području opštine Sanski Most. Tužba je podnesena zbog toga što, prema načinu na koji je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tumačilo novu Uredbu donesenu 2021. godine, okolinska dozvola za ovu djelatnost više nije potrebna

“Ovakvo obrazloženje ministarstva praktično znači da subjektu ”LAGER” d.o.o. nije uopšte potrebna okolinska dozvola kako bi nastavio sa eksploatacijom uglja na predmetnom lokalitetu, što je potpuno nelogično i nedopustivo. Takođe, treba uzeti u obzir da je zahtjev podnesen neblagovremeno. U tom slučaju, Ministarstvo je trebalo donijeti zaključak kojim se odbacuje zahtjev, ali iz razloga neblagovremenosti. Federalno ministarstvo je u konkretnom slučaju pogrešno tumačilo Uredbu po kojoj je postupil“i, objasnila je Sonja Kosanović, pravnica iz Centra za životnu sredinu.

Operater ”LAGER” d.o.o. Posušje obratio se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u martu ove godine sa zahtjevom za obnovu navedene okolinske dozvole. Nakon prijema zahtjeva, ministarstvo je donijelo zaključak kojim se isti odbacuje zbog nepostojanja uslova za pokretanje postupka. U obrazloženju se navodi da se “djelatnost eksploatacije mrkog uglja ne nalazi u Prilogu I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu”.

Zbog nesavjesnog djelovanja, koje je za posljedicu, u nekoliko navrata, imalo zagađenje rijeke Blihe, nadležna inspekcija izdala je nekoliko prekršajnih naloga kompaniji Lager. Ovo je ujedno predstavljalo i osnov za preispitivanje i izmjenu, pa čak i za ukidanje okolinske dozvole. Međutim, Ministarstvo nije preduzelo ove radnje.

“Doneseni zaključak predstavlja kap koja je prelila čašu, jer se njime omogućuje rad ”LAGER” d.o.o. bez okolinske dozvole, što će samo predstavljati podlogu za još goru devastaciju sa potencijalno nesagledivim posljedicama. Podsjećamo, vodopad Blihe je zaštićeno područje, te je u svakom slučaju nedopustivo da se radovi ovih razmjera vrše u neposrednoj blizini tog područja, a naročito ne bez odgovarajuće okolinske dozvole i poštovanja svih propisanih mjera”, upozorio je Dragan Ostić iz programa Energija i klimatske promjene Centra za životnu sredinu.