BiH

UNDP

Lokalne zajednice ujedinjene u realizaciji klimatskih akcija u BiH

27/04/2021

SECAP predstavlja ključni dokument kojim su se gradonačelnici jedinica lokalne samouprave obvezali da će ostvariti svoje ciljeve u oblasti ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promjenama, a sve u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40 posto do 2030. godine

S ciljem promocije važnosti realizacije konkretnih aktivnosti na smanjenju uticaja klimatskih promjena u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini danas je održan skup pod nazivom “Od klimatskog plana do akcije”.

Razvojni program Ujedinjenih nacija, kroz projekte koje finansiraju Zeleni klimatski fond (GCF) i Globalni fond za životnu sredinu (GEF), i u 2021. godini nastavlja pružati podršku u implementaciji Akcionih planova održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP), razvijenih za 37 partnerskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

SECAP predstavlja ključni dokument kojim su se gradonačelnici jedinica lokalne samouprave obvezali da će ostvariti svoje ciljeve u oblasti ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promjenama, a sve u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40 posto do 2030. godine.

– Kroz Akcione planove, 37 gradova i općina u BiH se obvezalo da će do 2030. godine smanjiti emisije CO2 sa ukupno 1,5 miliona tona kroz implementaciju konkretnih mjera poput utopljavanja javnih i stambenih zgrada, modernizaciju javne rasvjete, izgradnju obaloutvrda, izgradnju biciklističkih staza i drugih mjera. Kako bi započela neophodna energetska tranzicija u BiH, i dok čekamo da se ona ubrza, potrebna je politička volja i ambiciozni planovi koji će identificirati prioritetna područja djelovanja – izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.

Cilj ove inicijative je da objedini različite nivoe vlasti, relevantne organizacije, agencije i udruženja, te građane u svrhu ubrzanog zajedničkog djelovanja usmjerenog na ublažavanje klimatskih promjena i jačanje lokalnih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promjenama.

– BiH je u proteklom periodu najznačajnijih aktivnosti usvojila nacionalno utvrđeni doprinos i dostavila ga UN Okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama, što nas je učinilo jednim od prvih zemalja u regiji koja je tu obavezu, koja proističe iz Konvencije, ispunila. Bosna i Hercegovina poduzima mnogobrojne aktivnosti i konkretne mjere kako bi se uključila u globalni pokret u borbi protiv klimatskih promjena – izjavio je pomoćnik ministra za okoliš i vodne resurse i turizam Mirza Hujić.

Fokus događaja bio je na općinama i njihovim naporima ka transformaciji kako bi bile otporne na klimatske promjene. Od 37 općina, njih 22 su usvojile SECAP-e u prethodnom periodu.

– Lokalne zajednice, koje su pripremile Akcione planove, treba da posluže kao dobar primjer ostalim jedinicama lokalne samouprave da se pridruže ovoj inicijativi i tako sistemski odluče pristupiti djelovanju na ublažavanju klimatskih promjena i prilagođavanju istim – saopćila šefica Odsjeka za energetsku efikasnost pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja Jasmina Katica.

U sklopu događaja općinskim timovima je uručena računarska oprema za praćenje i implementaciju SECAP-a.

Na taj način, prikazivanje podataka putem platforme za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika potpisnicima omogućuje da pokažu konkretan utjecaj svojih aktivnosti na teritoriju, koji daju bitne povratne informacije o lokalnim aktivnostima.

Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje.

Priprema SECAP/a se realizuje u okviru projekata “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika” i “Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja” (URBANLED), koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, saopćeno je iz UNDP-ja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.