BiH

Dom naroda psbih

Usvojen zaključak o formiranju radne grupe za izmjene Izbornog zakona

27/04/2021

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, koji je predložio Zajednički kolegij oba doma

Predsjedavajući Doma naroda Bakir Izetbegović (Klub bošnjačkog naroda) je na početku diskusije o ovom zaključku kazao da će u Interresornu radnu grupu biti imenovan po jedan predstavnik svakog kluba poslanika u Predstavničkom domu, po jedan predstavnik svakog kluba naroda u Domu naroda, te tri predstavnika Vijeća ministara BiH.

Na današnjoj sjednici izabrani su članovi Interresorne radne grupe iz ovog doma –  Sredoje Nović iz Kluba srpskog naroda, Bariša Čolak iz Kluba hrvatskog naroda i Munib Jusufović iz Kluba bošnjačkog naroda.

Delegat iz Kluba bošnjačkog naroda Denis Bećirović (SDP) je prilikom diskusije o predloženom zaključku ukazao na to da nije predviđeno da u Interresornoj radnoj grupi budu članovi Centralne izborne komisije BiH.

Podsjetio je da su u svim interresornim radnim grupama do sada, a ovo nije prva koja se formira, uvijek bili i predstavnici Centrane izborne komisije BiH.

Citirao je jedan član predloženog zaključka u kojem se navodi da će u toku procesa Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, po potrebi, konsultirati stručnjake iz nevladinog sektora, Centralne izborne komisije, akademske zajednice i druge te je predložio da se zaključak dopuni time da će unutar Interresorne radne grupe biti zastupljeni predstavnici CIK-a.

Delegat iz Kluba hrvatskog naroda Zlatko Miletić je predložio da, ukoliko postoji mogućnost, stalni članovi tog tijela budu i stručnjaci iz nevladinog sektora, Centralne izborne komisije BiH i akademske zajednice, za koje je navedeno da će po potrebi biti konsultirani.

Delegat iz Kluba srpskog naroda Lazar Prodanović (SNSD) smatra da je potpuno razuman pristup da članovi CIK-a BiH ne treba da budu u Interresornoj radnoj grupi, dodajući da ih to ne ograničava u bilo kom smislu da svoje prijedloge upute na raspravu u Interresornu radnu grupu.

Delegate su na današnjoj sjednici usvojili Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2020. Godinu.

Dom naroda danas nije prihvatio inicijativu delegata Miletića o uspostavi ekonomskog i socijalnog dijaloga sa sindikatima u institucijama BiH i potpisivanju kolektivnog ugovora sa sindikatima.

Nisu prihvaćene ni inicijative delegata Bećirović od kojih je jedna predviđa osnivanja Interresorne radne grupe za izmjene Izbornog zakona BiH, a druga se odnosila na zabranu glorificiranja vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, kao i drugih pripadnika nacifašističkih pokreta.

Davanjem saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma, okončana je današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.