BiH

Magazinović: Ove godine 12 osoba osuđenih zbog terorizma izlazi iz zatvora

20/09/2017

U okviru rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Saša Magazinović upozorio je da će ove godine 12 osoba osuđenih na kaznu zatvora zbog odlaska na strana ratišta izaći iz zatvora.

On je istakao da je činjenica da 12 osoba koje su osuđene zbog, kako je kazao, terorizma, završavaju odsluženje kazne zapravo prilika da se upita šta će se dešavati s tim osobama te je potvrdio da s tim ljudima niko nije radio na resocijalizaciji.

Dopune ovog zakona odnose se na krivična djela protiv integriteta BiH, odnosno napada na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline BiH, sprečavanje borbe protiv neprijatelja BiH uključujući i službu u stranim vojnim formacijama.

Ove dopune predložila je poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević koja je ranije pojasnila da se radi o nemogućnosti zamjene kazne zatvora za novčanu kaznu o svim pitanjima koje pokriva ovaj dio Krivičnog zakona BiH.

Poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Aranut kazao je da je barem jedna osoba kojoj je izrečena kazna zbog odlaska na strana ratišta zamijenila kaznu zatvora za novčanu kaznu što je za njega nedopustivo i opasno po interese BiH, ali i imidž države.

– Ove presude trebaju imati preventivni karakter tako da se više niko ne može nadati da, ukoliko se pokuša pridružiti terorističkim jedinicama, kaznu koja mu se izrekne može zamijeniti za novčanu kaznu – istaknuo je Arnaut.

Pozvao je da se ne zaboravi da ovo poglavlje zakona tretira i druga krivična djela protiv integriteta BiH te napad na ustavni poredak i ugrožavanje teritorijalne cjeline te je zahvalio Pandurević koja je prijedlogom dopuna tretirala cijelo poglavlje.

Pandurević je zaključila da je SDS spreman podržati amandmane koji bi tretirali bilo koje krivično djelo koje se može zamijeniti novčanom.

Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Lazar Prodanović ocijenio je da do druge faze izjašnjavanja o ovom zakonu treba pribaviti mišljenje Vijeća ministara (ministarstava za ljudska prava, pravde i sigurnosti) jer smatra da svaki stepen diskriminacije prema ovim osobama može jačati ekstremizam.

– Ovo je toliko ozbiljno pitanje koje ne treba posmatrati jednostavno. Zato nam je potreban stav Vijeća ministara jer se za godinu ili dvije može dogoditi da imamo negativne efekte. Resocijalizacija ovih osoba je ključno pitanje za sigurnost BiH, ali i bilo koje države – zaključio je Prodanović.

Poslanici će se o ovom prijedlogu izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.