BiH

FBiH

Manje požara na otvorenom nego prethodnih godina

04/08/2019

Na osnovu podataka Operativnog centra FUCZ-a, od početka prošle do 30. juna ove godine na prostoru Federacije BiH registrirano je ukupno 339 šumskih požara

Na području Federacije Bosne i Hercegovine u prvih sedam mjeseci 2019. godine bilo je manje požara na otvorenom prostoru nego prethodnih godina.

Iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da je požara manje posebno zahvaljujući preventivnim aktivnostima preduzetim od vlasnika ili korisnika šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i organa uprave Federacije BiH, kantona, grada i opštine koji su nadležni za šume i šumska zemljišta.

Takođe, kako su rekli, broj požara je smanjen i zbog kontinuiranog osposobljavanja i jačanja struktura civilne zaštite na lokalnom nivou, te povoljnih meteoroloških prilika.

Prema podacima FUCZ-a, na prostoru FBiH u toku 2018. godine i prvih sedam mjeseci 2019. godine nije bilo stradalih osoba od posljedica šumskih požara.

Na osnovu podataka Operativnog centra FUCZ-a, od početka prošle do 30. juna ove godine na prostoru Federacije BiH registrirano je ukupno 339 šumskih požara.

Iz FUCZ-a ističu da podatke o površinama koje su zahvaćene požarom kantonalne uprave za šumarstvo i ministarstva nadležna za poslove šumarstva u kantonima dostavljaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Federalnoj upravi za šumarstvo u skladu sa Uputstvom o vršenju izvještajno-prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja.

Kada je riječ o angažmanu Oružanih snaga BiH i helikoptera koji učestvuju u gašenju požara, iz FUCZ-a kažu da se njihovo angažovanje vrši u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, Standardnim operativnim procedurama angažovanja OS BiH na pružanju pomoći civilnim tijelima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, i Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.