Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
BiH

Mehanizmi za utvrđivanje korupcije na lokalnom nivou u BiH ne postoje

20/07/2015

Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH) predstavio je danas u Sarajevu izvještaj o Procjeni sistema integriteta u jedinicama lokalne samouprave (LIS procjena) koji je rađen u okviru projekta “Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa”, a uz finansijsku podrku Evropske unije (EU).

Ovom prilikom predstavljeni su ključni nalazi LIS procjene za Gračanicu, Goražde, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Travnik, Visoko, Bijeljinu, Mostar i Brčko Distrikt.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora TIBiH Lejla Ibranović kazala je da je cilj istraživanja pružanje sveobuhvatne procjene sistema integriteta lokalne samouprave, odnosno ocjena postojanja i učinkovitost procedura i mehanizama za poticanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta s ciljem suzbijanja korupcije na lokalnoj razini.

– Krajnji cilj procjene je utvrđivanje slabosti funkcioniranja lokalnog sistema te formuliranje preporuka za njihovo otklanjanje – istakla je Ibranović.

Napomenula je da je procjena rađena po uzoru na metodologiju koja je globalno testirana i razvijena od TI te da je prvi put u svijetu rađena sveobuhvatna studija koja je obuhvatila 10 jedinica lokalne samouprave.

Pojasnila je da se metodologija sastoji od 56 indikatora te da su podaci prikupljani korištenjem različitih metoda, s naglaskom na pregled važećeg zakonodavstva, dokumenata i javnih politika te putem intervjua s ključnim akterima u lokalnim zajednicama.

Ekspert za lokalnu samoupravu TIBiH Aleksandar Draganić predstavio je generalne zaključke studije po kojima lokalne samouprave uglavnom nemaju razvijene instrumente i kapacitete za borbu protiv korupcije, kao ni odgovarajuću podršku viših nivoa vlasti.

Osim toga, ističe, postoji i veliki nedostatak transparentnosti u nekim segmentima, kao i odgovornosti integriteta u vezi sistema u datoj jednici lokalne samouprave. Također, kako je rekao, trenutno uspostavljeni sistem revizije nije u skladu sa realnim potrebama jedinica lokalne samouprave, niti je zadovoljavajući sa aspekta svoje svrhe, što je posebno karakteristično za Federaciju BiH.

Osim navedenih, naglasio je i problem nedovoljnog kontinuiranog interesa lokalnih medija, organizacija civilnog društva te građanstva u širem smislu, za izgradnjom kvalitetnijeg sistema inegriteta na lokalnom nivou.

Najavio je da će TIBiH u narednom periodu navedenih 10 jednica informirati o njihovim slabim tačkama i na šta bi tebalo da obrate pažnju te da će raditi i na planovima integriteta na lokalnom nivou.

Istakao je da je provedena evaluacija pokazala da s planovi integriteta na lokalnom nivou jedna od najlošijih karika te da postoje samo jedna ili dvije jedinice lokalne samouprave u BiH koje imaju usvojen plan integriteta.

Zaključio je da mehanizmi za utvrđivanje korupcije na lokalnom nivou apsolutno ne postoje, jer se pitanju korupcije na lokalnom nivou posvećuje jako malo pažnje u odnosu na više razine vlasti.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.