BiH

Mektić odustao od incijative za smjenu Krunića

25/08/2015

Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH danas je primila je k znanju i dostavila domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u dalju parlamentarnu proceduru Informaciju o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u 2014. godini, s izmjenama koje je o predmetnoj Informaciji dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a koje se odnose na dio teksta u poglavlju 3. – Organizovani kriminal, odnosno na tačku 7. – privredni i finansijski kriminal.

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić informisao je pismenim putem članove Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH da je odustao od Inicijative za razrješenje predsjednika Nezavisnog odbora PSBiH Žike Krunića, čime je razmatranje te tačke skinuto s dnevnog reda današnje sjednice Komisije.

Zajednička komisija usvojila je i proslijedila domovima PSBiH u dalju parlamentarnu proceduru Izvještaj sa održane radionice o temi: „Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti“, sa zaključcima predloženim u okviru ovog izvještaja.

K znanju su primljene informacije, čiji je sačinilac Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost PSBiH: Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Ministarstvu odbrane BiH i Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH, 2. jula ove godine, Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Ministarstvu bezbjednosti BiH, 7. jula ove godine, Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH sa komandantom EUFOR-a, Informacija o održanom sastanku članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH s komandantom Štaba NATO-a u Sarajevu i Informacija o učešću članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH na 2. godišnjem sastanku parlamentarnih komisija za odbranu i bezbjednost zemalja jugoistočne Evrope, koji je održan u Beogradu od 29. juna do 1. jula, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.