BiH

Alen Šeranić

Ministar zdravlja naredio dezinfekciju svih javnih objekata i površina u RS-u

14/03/2020

Tim naredbama se propisuju mjere s ciljem prevencije širenja novog virusa korona „SARS-CoV-2 i „COVID-19“ bolesti u tom bh. entiteu, koje su dužne da provode sve jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (RS) Alen Šeranić izdao je naredbe koje se odnose na obavezno provođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), od koga je trenutno u tom bh.entitetu 15 oboljelih.

Tim naredbama se propisuju mjere s ciljem prevencije širenja novog virusa korona „SARS-CoV-2 i „COVID-19“ bolesti u tom bh. entiteu, koje su dužne da provode sve jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove.

Naloženo je provođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prijevoza u roku od 48 sati nakon stupanja na snagu tih naredbi.

Također, nalaže se dostavljanje izvještaja o realizaciji dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u RS u roku od 72 sata nakon sprovedene dezinfekcije svih javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza.

Nakon realizacije prethodnih aktivnosti, nalaže se da se kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije svih javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza, i o istom izvještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, jednom sedmično.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirano provodi sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza.

Zabranjuju se javna okupljanja u organizaciji ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u RS, osim edukacija vezanih za aktuelnu situaciju po pitanju virusa korona, na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije, saopćeno je iz resornog entitetskog ministarstva.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem tih naredbi obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.