Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Nalazi revizora

Ministarstvo Rame Isaka kršilo zakon: Sporna nabavka 11 mobitela, ali i tave na struju

ramo isak novac
Foto: CBBiH/Pixsell

Nabavkom od 34.188 KM koju je lani razotkrio Fokus, kako su ustanovili federalni revizori, prekršen je Zakon o javnim nabavkama

Federalni revizori su doveli u pitanje zakonitost nabavke 11 mobilnih aparata u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na čelu sa ministrom Ramom Isakom. Inače, ovu spornu nabavku prvi je lani razotkrio Fokus.

Kako su naveli revizori, nabavka 11 mobilnih aparata ukupne procijenjene vrijednosti od 34.188 KM izvršena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Navode da je ova nabavka izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki planirana u novembru 2023. godine.

Tenderska dokumentacija

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 30 ponuđača, a ponudu su dostavila tri ponuđača. Održana je e-aukcija i sa prvorangiranim ponuđačem „TEHNO MAG“ d.o.o. Orašje zaključen je ugovor.

-Uvidom u tendersku dokumentaciju utvrđeno je da je tražen mobilni aparat određenih karakteristika, i to: godina proizvodnje 2023, postotak prednje površine minimalno 90.12%, i težina 221 gram. Na ovaj način ugovorni organ je isključio mogućnost ponude uređaja koji nisu u skladu sa navedenim uslovima, zbog čega ne možemo potvrditi da je Tehnička specifikacija sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju. Navedeno nije u skladu sa članovima 3. i 54. Zakona o javnim nabavkama – istaknuli su revizori.

Faksimil dijela revizorskog izvještaja

Također, revidirali su i postupak direktnog sporazuma za nabavku mobilnog aparata u vrijednosti od 3.324 KM (procijenjene vrijednosti 3.451 KM). Zahtjevi za dostavljanje ponude upućeni su na adrese tri ponuđača. U utvrđenom roku ponude su dostavila dva ponuđača. Ugovor je zaključen sa ponuđačem „Macline“ d.o.o. Sarajevo čija je cijena bila najniža.

-Uvidom u tendersku dokumentaciju utvrđeno je da je tehničkom specifikacijom tražen mobilni aparat koji ima operativni sistem IOS 16. Na ovaj način ugovorni organ je isključio mogućnost ponude uređaja koji imaju druge operativne sisteme, zbog čega ne možemo potvrditi da je Tehnička specifikacija sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju. Navedeno nije u skladu sa članovima 3. i 54. Zakona o javnim nabavkama – dodali su revizori.

Revidirali su i nabavku profesionalne nagibne tave na struju, profesionalnog električnog štednjaka i šest aparata za pripremanje toplih napitaka, putem direktnog sporazuma, ukupne ugovorene vrijednosti 28.278 KM.

Mašine i aparati

-Uvidom u pojedinačne postupke konstatovano je dijeljenje postupka javnih nabavki jer je riječ o istim ili sličnim nabavkama profesionalnih mašina i aparata. Navedeno nije u skladu sa članom 15. stav 7. Zakona o javnim nabavkama, gdje je definisano kako ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka – zaključili su revizori.

U slučaju nabavke 11 mobilnih aparata Ministarstvo je u odgovoru revizorima navelo da se niko od prijavljenih ponuđača nije žalio na tehničku specifikaciju, da su ponudu dostavila tri ponuđača i da je tehnička specifikacija sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju.

U toku 2023. godine, zaključili su revizori, ovaj ugovorni organ nije sa dužnom pažnjom pristupio planiranju i procjeni ugovornih rokova za isporuku roba te izvršenje radova i usluga, što je za posljedicu imalo značajno kašnjenje u realizaciji ugovornih rokova, te nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava kod nabavke klima-uređaja i izvođenja radova demontaže starih i ugradnje novih unutrašnjih vrata, i što nije u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama.