BiH

Pojasnili nadležnosti

Ministarstvo za ljudska prava nije nadležno za migrante

01/11/2018

U ovoj godini je za 14 stranih državljana odobrena supsidijarna zaštita, od kojih se samo jedna osoba može dovesti u vezu sa migrantima

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nema nadležnosti u pogledu kontrole ulaska, kretanja, smještaja, zbrinjavanja ili zdravstvene i socijalne zaštite migranata, odnosno osoba koje izraze namjeru ili podnesu zahtjev za azil u našoj zemlji, saopćeno je iz tog ministartva.

Sve navedeno, kako dodaju, u isključivoj je nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH.

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice navode da se u cilju objektivnog izvještavanja javnosti ukazala potreba za pojašnjenjem nadležnosti i uloge tog ministarstva u kontekstu povećanog priliva i tranzita migranata kroz našu zemlju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je nadležno za brigu o stranim državljanima kojima Ministarstvo sigurnosti BiH prizna izbjeglički status ili supsidijarnu zaštitu. Ministarstvo sigurnosti BiH od kako je počeo povećan priliv migranata u našu zemlju nijednom migrantu nije priznalo izbjeglički status. U ovoj godini je za 14 stranih državljana odobrena supsidijarna zaštita, od kojih se samo jedna osoba može dovesti u vezu sa migrantima. Riječ je o djetetu iz Sirije koje je smješteno u Dom za nezbrinutu djecu u Mostaru i za čiji boravak troškove snosi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice od 2000. godine osigurava smještaj, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje te rad pod istim uslovima kakve imaju i državljani BiH i to za 33 osobe kojima je još 2000. godine priznat izbjeglički status (najviše je porodica sa područja Kosova, odnosno Srbije, Makedonije, Moldavije i Crne Gore). Ove osobe žive u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara.

Na osnovu zaključka Vijeća ministara BiH kojim je naloženo da se svi raspoloživi kapaciteti države stave na raspolaganje za osiguranje dodatnih smještajnih kapaciteta za migranate, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je ponudilo slobodne kapacitete u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac. Na osnovu Protokola o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva sigurnosti u Salakovcu danas boravi 254 migranata, odnosno osjetljivih kategorija – prvenstveno porodica sa djecom, koje nemaju priznat status izbjeglice nego su izrazile namjeru ili podnijele zahtjev za azil u BiH. Postupanje po tim zahtjevima je u nadležnosti Službe za poslove sa strancima i Ministarstva sigurnosti.

Centar Salakovac kojim upravlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz značajnu pomoć domaćih i međunarodnih partnera, pozitivan je primjer načina funkcioniranja prihvatnog centra u kojem je pored uvjetnog smještaja i ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija djece, neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika, osigurani prevodioci, a kreiran je kutak za djecu…

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izvještava o poštivanju ljudskih prava u našoj zemlji po međunarodnim konvencijama na čiju primjenu se naša zemlja obavezala, a koje tretiraju i pitanja položaja i zaštite migranata, a naročito najugroženije kategorije – djece.

U tom kontekstu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice prati aktivnosti nadležnih organa koje poduzimaju u postupanju sa migrantima. Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa domaćim i međunarodnim partnerima kako bi imalo uvid u način osiguravanja humanitarnih potreba za najranijivije kategorije migranata u skladu sa međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava.

Sa tim ciljem predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice učestvuju i u radu Koordinacionog odbora za pitanje migranata i Operativnog štaba za pitanja migracija odakle se odlukom Vijeća ministara BiH koordiniraju aktivnosti sa državnog nivoa u vezi za povećanim prilivom migranata u našu zemlju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice posebno prati primjenu Konvencije o pravima djeteta od svih institucija i na svim nivoima vlasti u BiH te će i ubuduće inicirati aktivnosti koje će omogućiti poštivanje ljudskih prava, prvenstveno djece migranata, u saradnji sa UNICEF-om, IOM-om, UNHCR-om, Crvenim krstom/križom, kao i organizacijama BHWI, Save the Children i drugim partnerima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice podržava rad institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH na izradi specijalnog izvještaja koji treba da detektuje ključne probleme u pogledu ostvarivanja prava migranata, saopćeno je iz tog ministarstva.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.