BiH

Tematski izvještaj

Misija OSCE-a predstavila izvještaj “Institut dodatnih sudija kao potencijalna prijetnja načelu nezavisnosti sudstva u BiH”

23/03/2021

Nezavisno, autonomno, odgovorno i efikasno pravosuđe je preduvjet za funkcioniranje vladavine prava, kazala je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas tematski izvještaj pod nazivom “Institut dodatnih sudija kao potencijalna prijetnja načelu nezavisnosti sudstva u Bosni i Hercegovini”.

Dodatne sudije se obično imenuju na privremenoj osnovi, kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta ili u slučaju dužeg odsustva nekog od redovnih sudija.

Ovaj Izvještaj daje procjenu instituta dodatnih sudija i sistemskih problema koje je Misija uočila praćenjem sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV). Izvještaj sadrži analizu osnovnih problema u vezi sa nezavisnošću dodatnih sudija, u smislu ograničenosti njihovog mandata, efekata po upravljanje predmetom, mogućeg pritiska na predsjednike sudova da zahtijevaju imenovanje dodatnog sudije, te nedosljednosti u odlukama o produženju njihovih mandata. Prema nalazima Izvještaja, institut dodatnih sudija se pokazao kao neefektivan u smanjenju broja neriješenih predmeta, te predstavlja ozbiljan rizik po nezavisnost sudstva u BiH.

“Svrha ovog Izvještaja nije isključivo da se naglase ove nedosljednosti i izrazi kritika, već radije da se pruži podrška VSTV-u u očuvanju i jačanju sudske nezavisnosti”, kazala je Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH. “Nadam se da će ovaj Izvještaj potaknuti diskusiju o politici rada kao i pravnu raspravu o ovom ključnom pitanju, kao i diskusiju na jednoj od narednih sjednica VSTV-a. Trenutno postoji prostor i prilika da se ovaj institut reformira u interesu nezavisnosti sudstva i poštivanja vladavine prava, posebno u svjetlu aktivnosti usmjerenih na usvajanje izmijenjenog i dopunjenog Zakona o VSTV-u, te na reformu pravosudnog sektora u širem smislu”.

Izvještaj sadrži prilagođene preporuke VSTV-u i akterima u pravosudnom sektoru, izrađene na temelju nalaza Misije, uključujući: obustavljanje prakse produženja mandata privremenih sudija, davanje prioriteta popunjavanju upražnjenih pozicija redovnih sudija u odnosu na privremene sudije, te nastavak iznalaženja alternativnih načina rješavanja neriješenih predmeta kroz zakone, politiku rada i praksu.

“VSTV BiH već dugi niz godina sarađuje sa Misijom OSCE-a u BiH i pomaže nam u analizama stanja u pravosuđu te pronalaženju rješenja za poboljšanje kvalitete i efikasnosti pravosuđa u BiH. U tom kontekstu je i ovaj izvještaj dobrodošao, naročito u svjetlu reformskih prijedloga koje VSTV BiH namjerava provesti u pravosuđu BiH. U izvještaju koji se odnosi na dodatne sudije je napisano i ono što mi vidimo kroz praksu, tako da će nam ta analiza pomoći u planovima koji se odnose na izbor i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Prijedlog tih mjera koje se planiraju provoditi bit će usvojen do kraja aprila ove godine,” izjavio je Selim Karamehić, član VSTV-a BiH.

“Nezavisno, autonomno, odgovorno i efikasno pravosuđe je preduvjet za funkcioniranje vladavine prava. Ovaj Izvještaj predstavlja blagovremen doprinos koji pruža podršku novom vodstvu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u poduzimanju potrebnih aktivnosti koje će ubrzati reformu pravosuđa kako bi se povećao kredibilitet ove institucije u očima javnosti i kako bi se ubrzao proces EU intergacija. Ovo podrazumijeva i provedbu amandmana Zakona o VSTV-u koji se odnose na integritet, nakon usvajanja trenutnog nacrta od strane Parlamentarne skupštine BiH,” izjavila je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, kao države koja predsjedava OSCE-om u 2021. godini.

Misija će nastaviti pružati podršku VSTV-u u očuvanju i jačanju neovisnosti pravosuđa među pravosudnim institucijama u BiH.

Izvještaj je dostupan na sljedećem linku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.