BiH

Propisana procedura

MO i OS BiH u stanje pripravnosti, reagovat će ako se iscrpe drugi resursi

14/05/2019

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH stavile su raspoložive resurse u stanje pripravnosti

U vezi sa angažiranjem resursa Oružanih snaga BiH u pružanju pomoći civilnim organima, u propisanoj proceduri u reagiranju na prirodne i druge nesreće Ministarstvo odbrane BiH je zadnja instanca za pružanje pomoći, odnosno zahtjev za upotrebu resursa Oružanih snaga BiH se podnosi kada se iscrpe svi resursi ostalih nadležnih institucija.

Ukoliko postoji potreba za pomoć ugroženima od prirodnih i drugih nesreća, u ovom slučaju od poplava, potrebno je da se javite lokalnim centrima civilne zaštite na broj 121. Ukoliko lokalni centri civilne zaštite nisu u mogućnosti pružiti potrebnu pomoć, oni zahtjev proslijeđuju entitetskim centrima civilne zaštite.

U slučaju da pomoć entitetskih centara civilne zaštite nije dovoljna, oni zahtjev prosljeđuju Operativno-komunikacijskom centru Ministarstva sigurnosti BiH na broj 033/492-778, koji su
nadležni za kontakt sa Ministarstvom odbrane BiH po pitanju angažiranja i korištenja resursa Oružanih snaga BiH.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH stavile su raspoložive resurse u stanje pripravnosti, kako bi, kao i do sada, bili na raspolaganju civilnim strukturama vlasti i svim građanima BiH, kaže se u reakciji MOBiH koju prenosi NAP.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.